Сэргэлэн сумын улсын бүртгэгч С. Цэвэлмаагийн 1-р улиралд хийсэн ажлын товч мэдээлэл

               Сэргэлэн сумын улсын бүртгэгч С. Цэвэлмаагийн 1-р улиралд хийсэн ажлын товч мэдээлэл

2014.03.24                                                                                                    

            Иргэдийн өргөдөл гомдол шийдвэрлэх тухай хууль болон иргэний бүртгэлийн тухай хууль журмын дагуу иргэдийн өргөдлийг хүлээн авч хуулийн дагуу шийдвэрлэн ажиллаа. Үүнд:

Дэлгэрэнгүй...