Үзүүлэх # 
Гарчиг Зохиогч Үзсэн
Р.Ганхуяг Бичсэн Зоригоо 333
А.Сүхбат Бичсэн Зоригоо 605
Маар Бичсэн Зоригоо 348
Хэнмидэх Бичсэн Зоригоо 312
А.Батсүх Бичсэн Зоригоо 321
Д.Онон Бичсэн Зоригоо 317