Үзүүлэх # 
Гарчиг Зохиогч Үзсэн
Р.Ганхуяг Бичсэн Зоригоо 289
А.Сүхбат Бичсэн Зоригоо 563
Маар Бичсэн Зоригоо 305
Хэнмидэх Бичсэн Зоригоо 268
А.Батсүх Бичсэн Зоригоо 281
Д.Онон Бичсэн Зоригоо 271