СЗ ба ӨЦБ ийн танилцуулга

                 СЗ ба ӨЦБ ийн танилцуулга

Манай сургуулийн СЗ нь нийт 9-н сурагчийн бүрэлдэхүүнтэй үйл ажиллагаагаа 2012-2013 оны хичээлийн жилд явуулж байна .7а ангийн Хүнийхүү 8а ангийн Тэмүүжин ,Номин-Эрдэнэ , Чулуунбямба, Сүхбат,Бүжин , Алтантуяа 9а ангийн Түвшинбаяр , Энх-Орчлон гэсэн гишүүдтэй даргаар нь 8 а ангийн сурагч Тэмүүжин удирдан ажиллаж байна.

Дэлгэрэнгүй...

2015-2016 оны хичээлийн жилд нийгмйин ажилтан Р.Бямбасүрэнгийн 10,11,12 сард хийсэн ажлын тайлан

2015-2016 оны хичээлийн жилд нийгмйин ажилтан Р.Бямбасүрэнгийн 10,11,12 сард хийсэн ажлын тайлан

       2015.12.14.                                                                                  Эрдэнэ -УУл

Дэлгэрэнгүй...

ДУНД СУРГУУЛИЙН 2013-2014 ОНЫ ЗОРИЛГО, ЗОРИЛТ

Сэргэлэн сумын дунд сургуулийн 2013-2014 оны

хичээлийн жилийн зорилго, зорилт

ЗОРИЛГО: Боловсролын шинэчлэлийн бодлогыг хэрэгжүүлэн, багш бүр хичээлийн судалгаа хийх, идэвхтэй сургалт болон үнэлгээний арга зүйг эзэмшиж, хүүхдийн мэдлэг, чадвар хандлагыг хөгжүүлэн, хөдөлмөрч, бүтээлч, хэл соёл, үндэсний ёс заншлаа дээдэлдэг зан үйлийг төлөвшүүлнэ.

Дэлгэрэнгүй...

багш нарын баярыг тэмдэглэн өнгөрүүлэх

Сэргэлэн сумын дунд сургуулийн  хамт олон багш нарын баярыг угтан танин мэдэхүйн хөгжөөнт " Центавр" тэмцээнийг зохион явууллаа.

ДУНД СУРГУУЛИЙН СТРАТЕГИ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 2012-2015 ОН

  1. Өмнөх үг

            Монгол улсын “Төсвийн байгууллагын удирдлага санхүүжилтийн тухай” хуулийг хэрэгжүүлэх үүднээс энэхүү үйл ажиллагааны хэтийн төлөвлөгөөг Засгийн газрын тогтоол болон сумын засаг даргын тамгын газрын үйл ажиллагааны 3 жилийн хэтийн төлөвлөгөөнд тулгуурлан байгууллагын /бизнес/ төлөвлөгөөг боловсруулав. Уг төлөвлөгөөнд дараах зүйлийг багтаасан болно. Үүнд:

Дэлгэрэнгүй...