СЗ ба ӨЦБ ийн танилцуулга

                 СЗ ба ӨЦБ ийн танилцуулга

Манай сургуулийн СЗ нь нийт 9-н сурагчийн бүрэлдэхүүнтэй үйл ажиллагаагаа 2012-2013 оны хичээлийн жилд явуулж байна .7а ангийн Хүнийхүү 8а ангийн Тэмүүжин ,Номин-Эрдэнэ , Чулуунбямба, Сүхбат,Бүжин , Алтантуяа 9а ангийн Түвшинбаяр , Энх-Орчлон гэсэн гишүүдтэй даргаар нь 8 а ангийн сурагч Тэмүүжин удирдан ажиллаж байна.

 

Бид өөрсдийн хамтран гарагсан сургалт, хүмүүжлийн хөтөлбөр төлөвлөгөөнийхөө дагуу үйл ажиллагаануудаа тогтмол явуулдаг байгаа.

ӨЦ бүлгэм нь нийт 4-н сурагчийн бүрэлдэхүүнтэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулж байна 7а ангийн сурагч Мөнх –од Дарьзэв 8а ангийн сурагч Чулуунбат 9 а ангийн сурагч Ариунболд гэсэн гишүүдтэй даргаар нь 9 а ангийн сурагч Ариунболд удирдан ажиллаж байгаа .

Бид сумын хэсгийн төлөөлөгч Эрболдтой хамтран төлөвлөгөө гарган хамтран ажилладаг .