багш нарын баярыг тэмдэглэн өнгөрүүлэх

Сэргэлэн сумын дунд сургуулийн  хамт олон багш нарын баярыг угтан танин мэдэхүйн хөгжөөнт " Центавр" тэмцээнийг зохион явууллаа.