Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home1/togovmn/public_html/sergelen/plugins/system/plg_ztools/plg_ztools.php on line 33

Strict Standards: Declaration of JParameter::loadSetupFile() should be compatible with JRegistry::loadSetupFile() in /home1/togovmn/public_html/sergelen/libraries/joomla/html/parameter.php on line 512

Strict Standards: Declaration of JCacheControllerPage::store() should be compatible with JCacheController::store($data, $id, $group = NULL) in /home1/togovmn/public_html/sergelen/libraries/joomla/cache/controller/page.php on line 199

Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /home1/togovmn/public_html/sergelen/libraries/joomla/string/string.php on line 28

Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.input_encoding is deprecated in /home1/togovmn/public_html/sergelen/libraries/joomla/string/string.php on line 29

Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.output_encoding is deprecated in /home1/togovmn/public_html/sergelen/libraries/joomla/string/string.php on line 30

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home1/togovmn/public_html/sergelen/libraries/joomla/filter/input.php on line 652

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home1/togovmn/public_html/sergelen/libraries/joomla/filter/input.php on line 654

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home1/togovmn/public_html/sergelen/plugins/system/plg_ztools/plg_ztools.php on line 115

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home1/togovmn/public_html/sergelen/libraries/joomla/filter/input.php on line 652

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home1/togovmn/public_html/sergelen/libraries/joomla/filter/input.php on line 654

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home1/togovmn/public_html/sergelen/plugins/system/plg_ztools/plg_ztools/libs/ztgzip.php on line 153

Strict Standards: Non-static method JFTP::getInstance() should not be called statically in /home1/togovmn/public_html/sergelen/libraries/joomla/filesystem/file.php on line 412

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home1/togovmn/public_html/sergelen/plugins/system/plg_ztools/plg_ztools.php:33) in /home1/togovmn/public_html/sergelen/templates/jv_nicebody25/libs/zt_tools.php on line 226

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home1/togovmn/public_html/sergelen/libraries/joomla/filter/input.php on line 652

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home1/togovmn/public_html/sergelen/libraries/joomla/filter/input.php on line 654

Deprecated: Non-static method JSite::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home1/togovmn/public_html/sergelen/templates/jv_nicebody25/zt_menus/zt.common.php on line 255

Deprecated: Non-static method JApplication::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home1/togovmn/public_html/sergelen/includes/application.php on line 539

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home1/togovmn/public_html/sergelen/templates/jv_nicebody25/zt_menus/zt.common.php on line 255
“Алтантүлхүүр” цэцэрлэгийн хөдөлмөрийн дотоод журам


Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home1/togovmn/public_html/sergelen/libraries/joomla/filter/input.php on line 652

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home1/togovmn/public_html/sergelen/libraries/joomla/filter/input.php on line 654

“Алтантүлхүүр” цэцэрлэгийн хөдөлмөрийн дотоод журам

Сэргэлэн сумын Алтантүлхүүр цэцэрлэгийн эрхлэгчийн ....оны .....-р
сарын ....-ны өдрийн тоот тушаалын хавсралт

“Алтантүлхүүр” цэцэрлэгийн хөдөлмөрийн дотоод журам

Нэг. Нийтлэг үндэслэл

         1,1 Цэцэрлэгийн хөдөлмөрийн дотоод журам /цаашид дотоод журам/-ыг цэцэрлэгийн захиргаа ба багш ажиллагсадын хоорондын хөдөлмөрийн харилцаа, тус цэцэрлэгийн хүмүүжил сургалтын онцлог нөхцөл байдалд тохируулан “Хөдөлмөрийн тухай хууль” “СӨБ-ын тухай хууль”, “Боловсролын тухай хууль”,

Монгол Улсын хууль холбогдох бусад хууль тогтоомжуудыг үндэслэн боловсруулав.

         1,2 Дотоод журам нь багш ажиллагсдын хөдөлмөрийн эрхийг хамгаалах, хөдөлмөрийн сахилгыг бэхжүүлэх, ажлын цагийг үр бүтээлтэй ашиглах, хүмүүжил сургалтын ажлын биелэлтийг хангах зорилготой

           1,3 Дотоод журмыг мөрдөлт болгон хэрэгжүүлэх үүргийг цэцэрлэгийн эрхлэгчи биечлэх хариуцна.

     1,4. Дотоод журамыг цэцэрлэгийн зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэж, өөрчлөлт оруулах асуудлыг шийдвэрлэнэ.

           1,5 Дотоод журмыг 2014 оны 09 сарын 10-ны өдрөөс эхлэн байгууллагын багш ажилчид дагаж мөрдөнө.

Хоёр. Зорилго                                                                                          

         1,1 Цэцэрлэгийн хөдөлмөрийн дотоод журам нь Монгол Улсын Хөдөлмөрийн тухай хууль, Боловсролын тухай хууль, СӨБ-ын тухай хууль болон холбогдох бусад хууль тогтоожид тусгагдаагүй захиргаа ба ажиллагсадын хоорондын хөдөлмөрийн харилцааг зохицуулахад оршино.

Гурав.Цэцэрлэгийн захиргааны хүлээх үүрэг

             3.1 Цэцэрлэгийн захиргаа холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу дараах үүргийг хүлээнэ.

             3.2 Багш ажиллагсадын хөдөлмөрийн эрүүл ахуй, хөдөлмөрийг оновчтой зохион байгуулах тэднийг мэргэжлийн дагуу ажиллуулах.

3.3. Хөдөлмөрийн эрүүл ахуй,аюулгүй ажиллагааны нөхцөлөөр хангах

3.4. Хөдөлмөрийн хөлсний хэмжээг МУ-ын ЗГ-аас баталсан хөдөлмөрийн хөлсний хэмжээгээр цалинг сар бүр олгох.

3.5 Багш,ажилчдын үр дүнгийн гэрээг улирал бүр МУ-ын ЗГ-аас 54 дүгээр тогтоолын шалгуур үзүүлэлтээр дүгнэж цалингийн урамшлыг 10-15 хувиар тооцож олгох

3.6 Багш,ажилчдад мэдлэг боловсролоо дээшлүүлэхэд туслалцаа үзүүлж цалинтай буюу цалинтай чөлөө олгож ажлын байрыг хэвээр хадгалах

Эрх:

4.1 Дотоод журам болон “Хөдөлмөрийн тухай хууль”,”СӨБ-ын тухай хууль”,”Боловсролын тухай хууль”,Монгол Улсын хууль холбогдох бусад хууль тогтоомжыг зөрчсөн байгууллагын багш,ажиллагсдад хариуцлага тооцож,хөдөлмөрийн гэрээг дуусгавар болгоно.

5 – р Зүйл

         5.1 Цэцэрлэгийн дотоод журам,төрийн албан хаагчын ёс зүйн дүрмийг чанд сахин багш,ажилтны нэр хүнд,багшийн ёс зүйн дүрмийг өдөрт өргөж үр бүтээлтэй ажиллах

           5.2 Мэргэжил,мэдлэгээ тасралтгүй,дээшлүүлж сургалт хүмүүжлийн ажилд ахиц гаргах

           5.3 Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын асуудлаар төсөл боловсруулж,асуудал дэвшүүлэх ажилд санал санаачлага гарган ажилллаж,эцэг эхчүүд,тойргийн оршин суугчдад СӨБ-ын байгууллагын үйл ажиллагаа,бага насны хүүхдийн хөгжлийн стандартыг сурталчлах

             5.4   Багш нь өөрийн хариуцсан анги танхимаа стандартын дагуу тохижуулах

             5.5   Баяр ёслолын үеэр хариуцлагатай жижүүрийн үүргийг гүйцэтгэх

             5.6 Ажлын байранд ажлын цагаар согтууруулах ундаа хэрэглэхгүй байх

             5.7 Ажлын байранд болон цэцэрлэгийн орчин тамхи татахгүй байх

             5.8 Хариуцсан ажилдаа идэвх зүтгэлтэй санаачлагатай,өгсөн үүрэг даалгаварыг цаг тухайд нь биелүүлж байх.

             5.9 Багш хүндэтгэх шалтгаангүйгээр хүүхдийг орхихгүй байх

Эрх: Ажилтны хүлээх үүрэг :

7.1 Багш,ажилчдыг ажилд авахдаа тухайн ажлын байрны шаардлагад нийцсэн боловсрол мэдлэг,мэргэжил,зан төлөв,ажил гүйцэтгэх ур чадварыг харгалзан сонгон шалгаруулалт явуулж авна.

7.2   Багш,ажилчидтай хөдөлмөрийн тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлд заасны дагуу 2 тал харилцан тохиролцсоны үндсэн дээр хөдөлмөрийн гэрээг бичгээр хугацаатай буюу хугацаагүй байгуулна.

7.3 Байгууллагын дотоод журманд заасан болон бусад холбогдохь хууль тогтоомжийг зөрчсөн ажилтан,албан хаагчыг ажлаас чөлөөлөх үндэслэл болно.

Найм.Ажлын цаг

           8.1 Цэцэрлэгийн хүмүүжил сургалтын ажил өглөө 8 цаг 30 минутад эхлэж,орой 18 цаг 30 минут хүртэл өдөрт 10 цаг үргэлжилнэ.

           8.2   Цэцэрлэг нь 7 хоногт ажлын 5 өдөр ажиллана.Багш нар 50цаг бусад ажилчид ажлын 8 цаг буюу 7 хоногт 40 цаг ажиллана.

Есдүгээр зүйл: Цалинтай ба цалингүй

            9.1   Багш,ажилчдад дараах хэлбэрээр чөлөө олгоно

Цалинтай чөлөө

             9.2 Эхнэр,нөхөр,эцэг,эх ,үр хүүхэд,хүндээр өвчлөх,нас барах,гал усны болон байгалийн гэнэтийн аюулд өргөдөл гарган шийдүүлж байх

             9.3 Боловсрол,мэдлэгээ дээшлүүлэхэд тухайн сургалцах байгууллагын тодорхойлолтыг үндэслэн,байгууллагын эрхлэгч багштай харилцан тохиролцсоны үндсэнд цалинтай чөлөө олгоно.

Цалингүй чөлөө

             9.4 Цэцэрлэгийн захиргаа багш ажилтанд мэргэжил боловсролоо дээшлүүлэхэд нь зориулж нэг жил хүртэлх хугацаагаар цалингүй чөлөө олгож болно,чөлөөний хугацаа дуусмагц ажилдаа буцаж орно,ирээгүй тохиолдолд хөдөлмөрийн гэрээг дуусгавар болох үндэслэл болно.

             9.5 Багш ажилчид нь хүүхэд өвчтэй,хүн асрах,амьдрах ахуйгаа дээшлүүлэх зэрэг хүндэтгэх шалтгааны улмаас нэг жил хүртэлх хугацаанд цалингүй чөлөө олгож болно.

             9.6   Цэцэрлэгийн багш мэргэжил боловсролоо дэшлүүлэхэд нь зориулж буюу оронтооны хүнийг ажиллуулж болно. Энэ үед цэцэрлэгийн захиргаатай тохиролцоно

Арав.Буцалтгүй тусламж олгох хэлбэр

             10.1 Байгалийн гамшиг,эхнэр,нөхөр,эцэг,эх,үр хүүхэд нь нас барсан,хүндээр өвчилсөн,өндөр насны тэтгэвэрт гарсан тохиолдолд үндсэн ажилтан бүр 10.0 мянган төгрөгний буцалтгүй тусламж үзүүлнэ.

               10.2 Гавъяа шагнал авах,хурим найр хийх,эмнэлэгт хэвтэх зэрэгт хүн бүр 5.0 мянган төгрөг

Арван нэг дүгээр зүйл: Шагнал урамшил

               11.1 Жил бүр байгууллагын аваргыг багш ,ажилтан гэсэн 2 ангилалаар тодоруулж тус бүр 50,0 мянган төгрөг

               11.2 Мөн оны тэргүүний бүлэг,оны шилдэг хүүхэд,шилдэг эцэг эхийг шалгаруулан тус бүр 10.0 мянган төгрөгний шагнал өгнө

               11.3   Жилд нэг удаа байгууллагаас гарсан ахмад настангуудыг хүлээн авч хүндэтгэл үзүүлнэ.

Арванхоёр дүгээр зүйл: Хөдөлмөрийн сахилга зөрчсөн тохиолдолд хүлээх хариуцлага

                 12.1 Ажилдаа хариуцлаггүй хандаж тушаалаар 2-оос дээш удаа арга хэмжээ авагдсан,хүүхэд хүлээн авсаны дараа эзэнгүй орхих хүүхдийн хараа хяналтгүй байснаас хүүхдэд эрүүл мэнд болон гоо сайхан хохирол учруулсан бол харицлага тооцно.

                   12.2   Ажлын байранд үр бүтээлгүй өнгөрөөж,цаг нөгцөөсөн

                   12.3 Эрхэлж ажил үүрэгтэй холбоотойгоор хүүхдийн эцэг эх,асран хамгаалагч нараас эд зүйл авсан

                 12.4 Хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр ажилдаа 2-3 өдрийн турш ирээгүй бол ажил тасалсанд тооцож энэ нь хөдөлмөрийн гэрээг дуусгавар болох үндэслэл болно.

                   12.5 Цэцэрлэгийн эд зүйлийг дураараа авах,өөрийн хариуцсан эд хогшлийг алдсан шамшигдуулсан тохиолдолд цалингийн 20 хувиар торгууль ногдуулах ба 1 сарын дотор байгууллагын хохиролгүй болгоно.

                   12.6 Гэрээт ажиллагсад галлаж байгаа хугацаанд хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр ажлын байрыг орхиж явсанаас байгууллагад хохирол учруулсан нүүрс хулгайлсан тохиолдолд хөдөлмөрийн гэрээг цуцлана.

                   12.7 Галлагааг 50 градусаас доош удаа дараа бууруулсан,хий болон үнсийг тогтмол аваагүй,ажил хүлээлцээгүй бие биедээ удаа дараа хүндрэл учруулсан.

   Цэцэрлэгийн дотоод журамыг 2015 оны 09 сарын 10 нд хэлэлцүүлэн баталгаажуулав.