Стратегийн хэрэгжилтийн шалгуур үзүүлэлт

Стратегийн хэрэгжилтийн шалгуур үзүүлэлт                        

2015,12,03

 

д/д

Үзүүлэлт

Суурь түвшин

2006 он

Одоо байгаа түвшин

Хүрэх түвшин

2016 он

2013

2014

2015

1

Хоногт хэрэглэж буй жимс хүнсний ногооны дундаж хэмжээ /нэгж/

2,8

3,0

3,2

3,3

3,8

2

Хоногт 5 нэгжээс бага жимс , хүнсний ногоо хэрэглэдэг хүн амын эзлэх хувь

78,0

74,5

72,1

69,6

62,5

3

Хоногт огт хэрэглэдэггүй хүн амын эзлэх хувь

52,0

50,2

47,3

46,1

40,0

4

Гэрийн нөхцөлд хоол хүнс бэлдэхдээ өөхөн тос хэрэглэдэг хүн амын эзлэх хувь

10,3

8,7

7,0

6,3

5,0

5

Гэрийн нөхцөлд хоол хүнсэндээ ургамлын тос хэрэглэдэг хүн амын эзлэх хувь

62,5

67,3

68,0

63,0

70,0

6

Давсны хэрэглээ /гр/

10,2

9,8

9,0

8,5

9,0

7

Илүүдэл жин ба таргалалттай хүн амын эзлэх хувь

31,2

31,1

31,1

31,0

30,0

8

Таргалалттай хүн амын эзлэх хувь

9,8

9,6

9,6

9,7

9,5

9

Төвийн таргалалттай хүн амын эзлэх хувь

Эр20,5

Эм43,1

20,4

43,5

20,3

43,4

20,3

43,4

18,0

40,0

10

Хөдөлгөөний хомсдолтой хүн амын эзлэх хувь

20,8

20,7

20,6

20,6

19,8

11

Ажлын байранд идэвхтэй дасгал хөдөлгөөн хийж буй дундаж голч хугацаа /минут/

20,0

25,0

30,0

30,0

40,0

12

Ажилдаа ирж очиход зарцуулах хөдөлгөөний дундаж голч хугацаа /минут/

45,0

45,0

45,0

45,0

60,0

13

Чөлөөт цагаараа хийх хөдөлгөөний дундаж голч хугацаа

25,0

25,0

25,0

25,8

30,0

                                                                    Шалгуур үзүүлэлт гаргасан ............................ хөтөлбөр хариуцагч Ичинхорлоо