АМЬДРАЛЫН БУРУУ ХЭВШЛЭЭС ҮҮДЭЛТЭЙ ӨВЧНӨӨС СЭРГИЙЛЭХ, ХЯНАХ ХӨТӨЛБӨРИЙН ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ

АМЬДРАЛЫН БУРУУ ХЭВШЛЭЭС ҮҮДЭЛТЭЙ ӨВЧНӨӨС СЭРГИЙЛЭХ, ХЯНАХ

ХӨТӨЛБӨРИЙН ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ

/Сэргэлэн сумын ЭМТ/

2015.12.02

 

Шалгуур үзүүлэлт

2013 оны түвшин

/Улсын/

2014 оны хагас жил

2015 он

 
 
  1. Хүний зан үйлтэй холбоотой халдварт бус өвчний анхдагч эрсдэлт хүчин зүйлсийн үзүүлэлт
 

1.

Хүн амын тамхины хэрэглээ хувиар

11.5

13.2

8.1

 

2.

Сүүлийн 30 хоногт тамхийг 1-2 удаа хэрэглэсэн 13-15 насны хүүхэд хувиар

2.4

3.5

2.9

 

3

Сүүлийн 30 хоногт тамхийг 1-2 удаа хэрэглэсэн 16-17 насны хүүхэд хувиар

7.4

9.7

6.3

 

4

Сүүлийн 30 хоногт ажлын байрандаа тамхины утаанд өртөгсөд хувиар

0

0

0

 

5

15-аас дээш насны 1 хүнд ногдох бүртгэгдсэн согтууруулах ундаа литр

/ архинд шилжүүлсэнээр /

0

0

0

 

6

Согтууруулах ундаа хэтрүүлэн хэрэглэгчид хувиар

3.2

6.8

3.5

 

7

Согтууруулах ундааг 1-2 удаа хэтрүүлэн хэрэглэж үзсэн сурагчид, 15-17 нас, хувиар

0.8

1.4

0.2

 

8

25-64 насны хүн амын давсны   хоногийн дундаж хэрэглээ / гр/хоног/

10.1

13.4

9.9

 

9

Жимс ногоог хоногт 5 нэгж /400гр/ хэрэглэж чадахгүй байгаа хүн ам хувиар

63

70.9

64.3

 

10

Хөдөлгөөний хомсдолтой хүн ам хувиар

21.6

36.3

32.4

 

II. Хүний зан үйлтэй холбоотой халдварт бус өвчний хоёрдогч эрсдэлт хүчин зүйлсийн үзүүлэлт

 

1.

Илүүдэл жин, таргалалтай хүн амын эзлэх хувь

36

42.5

49.6

 

2.

Цусны даралт ихсэлт (артерийн дээд даралт 140, доод даралт 90 ба даралт бууруулах эм хэрэглэж байгаа)- ийн тархалтын хувь

28.7

20.7

32.5

 

3

Цусан дахь нийт холестрины хэмжээ 5ммоль/л ба түүнээс их хүн амын эзлэх хувь

21.3

39.3

36

 

4

Захын цусан дахь глюкозын хэмжээ 5,6-6,0ммоль/л байгаа хүн амын эзлэх хувь

7.6

8.1

6.2

 

5

Цусан дахь глюкозийн хэмжээ ихэссэн / 6,1ммоль/л ба түүнээс их/ глюкоз бууруулах эм хэрэглэж байгаа хүн ам, хувиар

1

1.2

0.7

 

III. Хүний зан үйлтэй холбоотой халдварт бус өвчний эрт илрүүлэлт, өвчлөлийн үзүүлэлт

 

1.

Умайн хүзүүний хорт хавдрын эрт илрүүлэгийн үзлэгт хамрагдсан хүн ам, хувиар / 30-60 нас/

48

51

58

 

2.

Хөхний хорт хавдрын эрт илрүүлэгийн үзлэгт хамрагдсан хүн ам, хувиар     / 30-60 нас/

33

32.3

74.7

 

3.

Артерийн гипертензийн эрт илрүүлэгийн үзлэгт хамрагдсан хүн ам хувиар     / 40-64 нас /

48

35

81

 

4.

Чихрийн шижингий эрт илрүүлэгийн үзлэгт хамрагдсан хүн ам хувиар /40-64 нас/

30.3

28.4

78.5

 

IY. Зонхилон тохиолдох халдварт бус өвчлөл, нас баралтын үзүүлэлт

 

1.

Хорт хавдраас шалтгаалсан нас баралт / 10000 хүн амд /

6.25

5.9

   

2.

Зүрх судасны тогтолцооны шалтгаант нас баралт / 10000 хүн амд/

32.25

23.5

22.2

 

Шалгуур үзүүлэлт гаргасан:                                 Ч.Ичинхорлоо

Хянасан: ЭМТ-ийн дарга.                                 Х.Ариун-Эрдэнэ