Сэргэлэн суманд түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалын үзлэг тооллгын тайлан

Сэргэлэн суманд түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалын

үзлэг тооллгын тайлан

                2015 оны 7-р сарын 21-ээс 2 хоног тооллогын ажлыг явуулсан бөгөөд ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд:

  • Аймгийн музейн захирал Б. Даваасүрэн /багийн ахлагч, камераар бичлэг хийх/
  • Эрдэм шинжилгээний ажилтан Ц.Цэцэгжаргал /тодорхойлолт бичих, координат авах/
  • Бүртгэл мэдээллийн санч Г. Дагмидмаа /зураг авах/
  • Арга зүйч С.Ариунзул /зураг авах, зам заах, хяналт тавих/
  • Музейн жолооч Б.Ариундаваа /жолоочоор/  

Сэргэлэн сумаас

  • Соёлын төвийн орон нутаг судлах танхим хариуцсан ажилтан Д.Наранхүү /зам заах, хөтөч/ нарын бүрэлдэхүүнтэй тооллогыг хийв.

Өмнө бүртгэлтэй байсан 16 дурсгалаас 12 дурсгалт газрыг тоолж бүртгэн, нийт 12 дурсгалт газрын 101 дурсгалыг бүртгэлээ. Эдгээр дурсгалыг ангилвал:

-          хадны зураг, бичгийн дурсгал-1

-          булш оршуулгын дурсгал-81

-          тахил тайлгийн байгууламж-17

-          барилга архитектурын дурсгал-1

-          хөшөө дурсгал-1 байна.

Хайгаад олоогүй дурсгал :

  1. Баруун хөшөөт,
  2. Довын хайрханы өвөр,
  3. Баянбулаг,
  4. Түргэний голын эртний балгас зэрэг дурсгалууд байна.