4-р улиралд зохион явуулах ажлын төлөвлөгөө

Сэргэлэн сумын Соёлын төвөөс 2012 оны 4-р улиралд

зохион явуулах ажлын төлөвлөгөө

 


 

 

Зохион явуулах арга хэмжээ

Хамтран ажиллах байгууллага

Хугацаа

Санхүүгийн эх үүсвэр

Хийгдсэн ажлын чанар үр дүн

1

Баруун бүсийн соёлын ажилтны ур чадварын тэмцээнд оролцох

/ Бэлтгэл хангах/

Соёлын төв

2012.10.05-10.06

Өөрийн нөөцөөс

 

2

ОНС танхимийн самбар хорго бусад үзвэрүүдийг шинчлэн хийж ард иргэдэд үзүүлж тэдний сэтгэгдлийг сонсож ажилдаа хэрэгжүүлэх

ОНС танхимын ажилтан

Улиралд

Өөрийн нөөцөөс

 

3

Албан газар АА нэгж , баг иргэдийн дунд урлагын үзлэг зохион явуулах Үүнд Ардын дуу бүжиг ерөөл магтаал , хөөмий исгэрээ, ардын харилцаа, хошин шог дуу, 5 хошуу малын магтаал гэх мэт

Байгууллагуудын менежирүүд ААН БЗД нар Соёлын төв

2012.11.25

ЗДТГ-ын нөөц Соёлын төвийн нөөц

 

4

-р багийн гэр бүлийн тоглолтыг бэлтгэн олон түмэнд үзүүлэн сонирхуулах / 1-ээс 2 гэр бүлийн тоглолт/

Тухайн хувь хүмүүс соёлын төв

2012.11.07

Өөрийн нөөцөөс

 

5

Улс тунхагласаны өдөрт зориулан “ Бид төрийн албан хаагч “ сэдэвт үдэшлэг цэнгүүн “ Караоке тэмцээнийг зохион явуулах

ЗДТГ Соёлын төв

2012.11 р сард

Өөрийн нөөцөөс

 

6

Өөрийн байгууллагын шефь Таац- Мөрөн ХХК-д ном хэвлэл У/С ны кино урлагын тоглолтоор үйлчилэх

Соёлын төв номын сан

2012.10 сард

Өөрийн нөөцөөс

 

7

Соёлын төвөөс эрхлэн гаргадаг “ Эрдэнэ – уул “ сонинг гаргаж иргэдэд түгээх

Соёлын төв Номын сан ОНС танхим

2012.15 сард

Өөрийн нөөцөөс

 

8

Шинээр түүх соёлын болон шашны холбогдолтой ном судар бурхан зэрэг зүйлийг хувь хүмүүстэй уулзан фото зургыг авч тайлбар бичин мэдээлэлийн санд хадгалах

Номын санч ОНС танхимийн ажилтан

Улиралд

Өөрийн нөөцөөс

 

9

Номын сангаас МЗЭ-н шагналт зохиолч Ж.Бяржаргалтай Уншигч олныг уулзуулан уран бүтээлтэй нь танилцан уулзалт зохион байгуулах

Номын санч

Улиралд

Өөрийн нөөцөөс

 

10

Монгол кино орчин үе сэдэвт киноны 3 хоног зохион явуулах ард иргэд хүүхэд залуучуудын дунд

Соёлын төв

2012.11 сард

Өөрийн нөөцөөс

 

11

Үдэшлэг цэнгүүн бусад арга хэмжээг 14 хоногт 1 удаа зохион явуулах

Соёлын төв

Улиралд

Өөрийн нөөцөөс

 

12

Сумын сүлд модны наадам болон Албан газар ,ААН-ын нэрэмжит арга хэмжээг зохион явуулах

Соёлын төв

Улиралд

Тухайн байгууллагын нөөцөөс

 

13

Номын сангийн ном баяжилтийг сайжруулан гэрээр ном олох ажлыг эрчимжүүлэн уншигчдийн тоог нэмэгдүүлнэ.

Номын санч

Улиралд

Өөрийн нөөцөөс

 

СОЁЛЫН ТӨВ