АВЛИГААС АНГИД ИРЭЭДҮЙ СЭДЭВТ “ХУУЛИА ДЭЭДЭЛЬЕ” ТЭМЦЭЭНД ОРОЛЦСОН ТУХАЙ ТОВЧ ТАЙЛАН

АВЛИГААС АНГИД ИРЭЭДҮЙ СЭДЭВТ “ХУУЛИА ДЭЭДЭЛЬЕ”

ТЭМЦЭЭНД ОРОЛЦСОН ТУХАЙ ТОВЧ ТАЙЛАН

2016.04.15                                                           

Аймгийн ГХУСАЗЗ-өөс жил бүр сумдын ЕБС-ийн ахлах ангийн сурагчдын дунд “ХУУЛИА ДЭЭДЭЛЬЕ” тэмцээнийг зохион байгуулдаг уламжлалтай.

Авлигаас ангид ирээдүй сэдэвт “Хуулиа дээдэлье” уралдаант тэмцээнийг 4 бүс болгон Баянжаргалан, Өндөрширээт, Алтанбулаг, Сүмбэр сумдад зохион байгуулсан.

 

2016 оны 04 сарын 14-ны өдөр Алтан булаг суманд Зуунмод, Сэргэлэн, Баянхангай, Аргалант, Баянцогт , Баянцагаан гэсэн нийт 7 сумын ЕБС-ийн сурагчид оролцлоо. Тэмцээний нээлтийг Аймгийн Хууль зүйн хэлтсийн дарга М.Мэндсүрэн нээж бүрэлдэхүүнээ танилцуулав.

Сэргэлэн сумын 8 дугаар ангийн сурагч Хашбат, Ариунбаатар, Балжинням, 7-р ангийн сурагч Номин, Тэнгис гэсэн 5 сурагчдын бүрэлдэхүүнтэй баг оролцлоо.

Тэмцээнийг ИТХ-ийн нарийн бичгийн дарга С.Оюунсүрэн, ТЗХЭЗМ Ц.Дэлгэрсайхан, Сургуулийн нийгмийн ажилтан Р.Бямбасүрэн нар хариуцаж “ХУУЛИА ДЭЭДЭЛЬЕ” тэмцээнд амжилттай оролцлоо.

                        ТАЙЛАН БИЧСЭН:                            Ц.ДЭЛГЭРСАЙХАН