“Хүний эрхийн хэрэгжилтэд бидний оролцоо”сэдвийн дор зохион байгуулагдах 14 хоногийн аяны талаарх илтгэх хуудас

“Хүний эрхийн хэрэгжилтэд бидний оролцоо”сэдвийн дор зохион

байгуулагдах 14 хоногийн аяны талаарх илтгэх хуудас

2015.12.18                                          Эрдэнэ-Уул

Удирдлага зохион байгуулалтын хүрээнд:

Жил бүрийн Хүний эрхийн олон улсын өдрийг угтан “Хүний эрхийн хэрэгжилтэд бидний оролцоо” сэдвийн дор зохион байгуулагдах 14 хоногийн аянг сумын хэмжээнд батлагдсан

Дэлгэрэнгүй...

Эх оронч сэтгэлгээтэй иргэн төлөвшүүлэхэд бидний оролцоо сэдвээр бүтээлч ажлыг сурагчид санаачилж хийлээ.

Эх оронч сэтгэлгээтэй иргэн төлөвшүүлэхэд бидний оролцоо сэдвээр бүтээлч ажлыг сурагчид санаачилж хийлээ.

2014-2015 оны хичээлийн жил Сургуулийн сурагчдын дунд сар болгон зохион явуулдаг нэрэмжит сарын ажлын хүрээнд “ эх орноороо бахархая” “ байгаль эхээ хайрлая” сэдэвт уралдаан зохион байгуулж явууллаа. Үүнд “ байгаль эхээ

Дэлгэрэнгүй...

Ёс суртахуунтай иргэн сургалт боллоо.

Ёс суртахуунтай иргэн сургалт боллоо.

2015-2016 оны хичээлийн жилд сургуулийн нийт сурагчдын дунд ёс зүй сэдвийн хүрээнд “ёс зүйн мөн чанар ” гэж юу эсээ бичлэгийн уралдааныг дунд ангийн сурагчдын дунд “ ээж ааваа ачлье” сэдвээр бага ангийн сурагчдын дунд тэмцээнүүдийг тус тус зохион байгуулснаас дунд ангиас 1-р байранд 8а ангийн сурагч А.Батбаатар , бага ангиас 3 ангийн сурагч Б.Гандиймаа нар шалгарч бусдыгаа манлайллаа. Мөн ёс суртахуунтай иргэн сургалтыг сумын ЗДТГ- ын

Дэлгэрэнгүй...

Сургуулийн сурагчдын эцэг эхчүүдэд дунд сургалт боллоо.

Сургуулийн сурагчдын эцэг эхчүүдэд дунд сургалт боллоо.

2015.10.09.

2015-2016 оны хичээлийн жилд сургуулийн нийт эцэг эхчүүдийн дунд энэ хичээлийн жилд сургуулийн зүгээс ямар ажил яаж зохион байгуулах талаар санал хүсэлт авч, эцэг эхчүүдтэй хамтран санал солилцож, “таны хүүхэд сургуульд орлоо”

Дэлгэрэнгүй...

School police аяны хүрээнд Сэргэлэн сумын дунд сургуулиас хийсэн ажлын тайлан

School police аяны хүрээнд Сэргэлэн сумын дунд сургуулиас хийсэн ажлын тайлан

 Сэргэлэн сумын дунд сургууль нь School police аяны хүрээнд сумын ЗДТГ- тай хамтран төлөвлөгөө боловсруулж ажиллаа үүнд нийт 3-н ажлыг төлөвлөж 1. Сумын хэсгийн төлөөлөгчтэй хамтран сургуулийн сурагчдын дунд ГХУС сургалтыг зохион байгууллаа 2.Сургуулийн ХӨУБ ын үйл ажиллагааг дэмжиж ажиллах зорилгоор сургуулийн өсвөрийн цагдаа бүлгэмийн сурагчдыг ЗДТГ- ын хууль эрх зүйн

Дэлгэрэнгүй...