Газар эзэмшүүлэх ба төсөл сонгон шалгаруулалтын зар

 Төв аймгийн Сэргэлэн сумын засаг даргын тамын газар

Газар эзэмшүүлэх дуудлага худалдааны зар мөн Газар эзэмшүүлэх төсөл сонгон шалгаруулалтын зар

Дэлгэрэнгүй...