2014 ОНД МАЛ ЭМНЭЛЭГ, ХҮНСНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ТАЛААР ХИЙСЭН АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТОВЧ ТАЙЛАН

2014 ОНД  МАЛ ЭМНЭЛЭГ, ХҮНСНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ТАЛААР ХИЙСЭН АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТОВЧ ТАЙЛАН

1. 2014 онд Халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх вакцин, тарилгыг графикт хугацаанд технологийн дагуу хийж гүйцэтгэсэн. Дуут бод 6071, боом бод 3333, бог 8812, шөвөг яр 13400, томуу бод 1700, сахуу бод 4560, ДХХ бог 44940,галзуу бод 3215, цусан халдварт бод 1806, бог 5576 толгой малд хийж гүйцэтгэсэн.

Дэлгэрэнгүй...

ургац хураалт.хадлан тэжээл бэлтгэлийн мэдээ

    ургац хураалт.хадлан тэжээл бэлтгэлийн мэдээ

Аймаг.нийслэл: ..төв                  

Сум дүүрэг: сэргэлэн

Баг хороо:     нэгтгэл

Дэлгэрэнгүй...

Нийгмийн бодлогын ажилтан Ц.Отгонбуянтын 1-р улиралд хийсэн ажлын тайлан

 Нийгмийн бодлогын ажилтан Ц.Отгонбуянтын 1-р улиралд

    хийсэн ажлын тайлан

  1. Монгол түмний уламжлалт “Цагаан сар” сар шинийн баяраар ахмад настангуудаа хүлээн авч хүндэтгэл үзүүлж гарын бэлэг, сумынхаа хурдан морьдын үүх түүхийг харуулсан товч тайлбартай хуанлыг гардууллаа.

    Дэлгэрэнгүй...

Газрын даамал

                       Газрын даамал Б.Ууганцэцэгийн 1-р улиралд

                                           хийсэн ажлын тайлан

       1-р улиралд 150 иргэнд эзэмшлийн гэрчилгээ олгож, хувийн хэрэг нээсэн бөгөөд өргөдлийн хариуг тухай бүрт нь өгч ажиллаа.

Мөн төсөл сонгон шалгаруулалт 2 удаа, газрын дуудлага худалдааг 2 удаа тус бүр зарлан явууллаа. .