Үзүүлэх # 
Гарчиг Зохиогч Үзсэн
ГАР БӨМБӨГИЙН ТЭМЦЭЭНИЙ УДИРДАМЖ Бичсэн Зоригоо 1642
2016 ОНЫ СУМЫН ХЭМЖЭЭНД ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ЭРХ ЗҮЙН СУРГАЛТ СУРТАЛЧИЛГААНЫ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ Бичсэн Зоригоо 242
СЭРГЭЛЭН СУМЫН ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ХЭМЖЭЭНД ШУДРАГА ЁС ИЛ ТОД БАЙДЛЫГ ХАНГАХ, АВЛИГААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ 2016 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ Бичсэн Зоригоо 91
“АВЛИГААС АНГИД-СЭРГЭЛЭН СУМ” АЯНЫ УДИРДАМЖ Бичсэн Зоригоо 84
“АВЛИГААС АНГИД-СЭРГЭЛЭН СУМ” сэдвийн дор зохион байгуулагдах аяны ажлын төлөвлөгөө Бичсэн Зоригоо 62
ГЭР БҮЛИЙН ХҮЧИРХИЙЛЭЛТЭЙ ТЭМЦЭХ 2016 ОНД ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ Бичсэн Зоригоо 84
ЗДТГ-ЫН ДОТООД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН 2016 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ Бичсэн Зоригоо 72
“ҮНДСЭН ХУУЛЬ”сэдвийн дор зохион байгуулагдах аяны удирдамж Бичсэн Зоригоо 129
Гэр бүлийн хөгжлийг дэмжих жилийн хүрээнд хийсэн ажлын тоон мэдээлэл, дүгнэлт Бичсэн Зоригоо 86
Сэргэлэн сумын Нийгмийн халамжийн мэргэжилтэний Нийгмийн салбарт хийсэн жилийн эцсийн төлөвлөгөөний хэрэгжилт Бичсэн Зоригоо 129