Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home1/togovmn/public_html/sergelen/plugins/system/plg_ztools/plg_ztools.php on line 33

Strict Standards: Declaration of JParameter::loadSetupFile() should be compatible with JRegistry::loadSetupFile() in /home1/togovmn/public_html/sergelen/libraries/joomla/html/parameter.php on line 512

Strict Standards: Declaration of JCacheControllerPage::store() should be compatible with JCacheController::store($data, $id, $group = NULL) in /home1/togovmn/public_html/sergelen/libraries/joomla/cache/controller/page.php on line 199

Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /home1/togovmn/public_html/sergelen/libraries/joomla/string/string.php on line 28

Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.input_encoding is deprecated in /home1/togovmn/public_html/sergelen/libraries/joomla/string/string.php on line 29

Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.output_encoding is deprecated in /home1/togovmn/public_html/sergelen/libraries/joomla/string/string.php on line 30

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home1/togovmn/public_html/sergelen/libraries/joomla/filter/input.php on line 652

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home1/togovmn/public_html/sergelen/libraries/joomla/filter/input.php on line 654

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home1/togovmn/public_html/sergelen/plugins/system/plg_ztools/plg_ztools.php on line 115

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home1/togovmn/public_html/sergelen/libraries/joomla/filter/input.php on line 652

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home1/togovmn/public_html/sergelen/libraries/joomla/filter/input.php on line 654

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home1/togovmn/public_html/sergelen/plugins/system/plg_ztools/plg_ztools/libs/ztgzip.php on line 153

Strict Standards: Non-static method JFTP::getInstance() should not be called statically in /home1/togovmn/public_html/sergelen/libraries/joomla/filesystem/file.php on line 412

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home1/togovmn/public_html/sergelen/plugins/system/plg_ztools/plg_ztools.php:33) in /home1/togovmn/public_html/sergelen/templates/jv_nicebody25/libs/zt_tools.php on line 226

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home1/togovmn/public_html/sergelen/libraries/joomla/filter/input.php on line 652

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home1/togovmn/public_html/sergelen/libraries/joomla/filter/input.php on line 654

Deprecated: Non-static method JSite::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home1/togovmn/public_html/sergelen/templates/jv_nicebody25/zt_menus/zt.common.php on line 255

Deprecated: Non-static method JApplication::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home1/togovmn/public_html/sergelen/includes/application.php on line 539

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home1/togovmn/public_html/sergelen/templates/jv_nicebody25/zt_menus/zt.common.php on line 255
СЭРГЭЛЭН СУМЫН ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ХЭМЖЭЭНД ШУДРАГА ЁС ИЛ ТОД БАЙДЛЫГ ХАНГАХ, АВЛИГААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ 2016 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ


Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home1/togovmn/public_html/sergelen/libraries/joomla/filter/input.php on line 652

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home1/togovmn/public_html/sergelen/libraries/joomla/filter/input.php on line 654

СЭРГЭЛЭН СУМЫН ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ХЭМЖЭЭНД ШУДРАГА ЁС ИЛ ТОД БАЙДЛЫГ ХАНГАХ, АВЛИГААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ 2016 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

СЭРГЭЛЭН СУМЫН ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ХЭМЖЭЭНД ШУДРАГА ЁС ИЛ ТОД БАЙДЛЫГ ХАНГАХ, АВЛИГААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ

2016 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

2016.01.04                                                                      Эрдэнэ-уул

 

Зарчим

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

Шалгуурүзүүлэлт

Хариуцах эзэн

Хүрэх үр дүн

Хугацаа

Хөрөнгө санхүүгийн нөөц

Гүйцэтгэлийн

Шалгуур үзүүлэлт

   

1.ЁСЗҮЙТЭЙ МАНЛАЙЛАЛ

 
   

Зорилт 1. Төрийн байгууллагуудад авлигаас урьдчилан сэргийлэх шудрага ёсыг тогтоох

 

1

Шийдвэр гаргах эрх бүхий албан

тушаалтнууд авлигатай тэмцэх хүсэл эрмэлзлээ илэрхийлж, авлигыг үл тэвчих, ёс зүй, шудрага ёсыг эрхэмлэх талаар олон нийтэд нээлттэй мэдэгдэл хийх

1.Шийдвэр гаргах эрх бүхий албан тушаалтнууд байгууллагын нээлттэй хаалганы өдөрлөгөөр авлигатай тэмцэх хүсэл эрмэлзлэлээ илэрхийлж, авлигыг үл тэвчих, ёс зүй, шудрага ёсыг эрхэмлэх талаар олон нийтэд

нээлттэй мэдэгдэл хийх

Жилд

1 удаа

Шаардагдахгүй  

Иргэдэд мэдэгдэл хийсэн байх олон

нийтэд хүрсэн байх

Засаг дарга, ИТХын дарга, ЗДО,

ЗДТГ-ын            дарга,

Багийн Засаг дарга, Байгууллагын дарга, эрхлэгч нар

Ажилтнууд болон нийтэд шударгаар ажиллаж амьдрах үнэмшил болно.

олон

итгэл бий

2.Төрийн байгууллага бүр авлигаас урьдчилан сэргийлэх төлөвлөгөөг хэрэгжүүлж ажиллах талаар байгууллагынхаа үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд

тусгай заалт оруулах

Жилд

1 удаа

Байгууллагын төсөв

-Байгууллагын төлөвлөгөөнд тусган баталж хэрэгжүүлсэн

байх

-Төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах хөрөнгийг байгууллагын төсөвт тусгаж               батлуулсан байх

-Батлагдсан төсвийг үр дүнтэй зарцуулсан

байх

Засаг дарга, ИТХын дарга, ЗДО, ЗДТГ-ын дарга, багийн Засаг дарга, байгууллагын дарга, эрхлэгч нар

3.Байгууллагын шийдвэр гаргах эрх бүхий албан тушаалтан болон төрийн албан хаагч нь захиргааны

Тухай бүр

Шаардагдахгүй

-Мэдэгдэл гаргаж, эрх бүхий албан

тушаалтанд

Сумын эрх бүхий албан тушаалтан, төрийн албан

 
     

акт гаргах, удирдах, хяналт шалгалт хийх, хариуцлага хүлээлгэх, гэрээ байгуулах, төрийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах эдгээрийг хэлэлцэх, бэлтгэх үед оролцохын өмнө тус бүр ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлсэн мэдэгдэл гаргах, бүртгүүлэх ажлыг тогтмолжуулах мэдэгдлийг хянан шалгах

   

бүртгүүлсэн байх

-Мэдэгдлийг хянаж шалгаж, шаардлагатай тохиолдолд хариуцлага тооцсон байна.

хаагчид

 

2

1.Төрийн байгууллагууд ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ёс зүйн дүрмийг

баталж мөрдөх

2016 он 3-р улиралд

шаардагдахгүй

Ёс зүйн дүрмийн төслийг байгууллагын албан хаагчдад танилцуулж санал

авсан байх

-Ёс зүйн дүрмий гбаталж хэрэгжүүлсэн байх

-Хариуцлага       тооцох механизмыг бүрдүүлсэн байх

  Сумын            ЗДТГ,

албан байгууллагууд

Хувь хүний шудрага ажиллах байдалд ахиц гарна.

 

2.ХУВЬ ХҮНИЙ ШУДРАГА БАЙДЛЫГ ХАНГАХ

 
 

Зорилт 2. Шудрага ёс, эрхэмлэх зүйлс болон ёс зүйн хэм хэмжээг дээшлүүлэх

 

3

Хүний нөөцийн бодлогын ил тод байдлыг хангаж,

шудрага ёс эрхэмлэх зүйлс болон ёс зүйн хэм хэмжээг дээшлүүлнэ.

1.Төрийн байгууллага бүр сул орон тооны зарыг цахим хуудас болон мэдээллийн самбартаа байрлуулан тухай бүр шинэчлэх, энэ тухай олон нийтэд зарлах

Тухайбүр

Шаардагдахгүй

Цахим хуудас мэдээллийн самбарт байршуулсан байна.

 

Төсвийн байгууллагын дарга, эрхлэгч нар

Төрийн алба болгонд тохирсон боловсрол, мэргэжлийн шаардлага тавьж нийцүүлж, албан хаагчийн чиг үүргийн хуваарилалт оновчтой болно.

2.Төрийн албан хаагчдын ажлын байрны тодорхойлолт болон үр дүнгийн гэрээнд шудрага ёсны шалгуур болон худийн ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлж ажиллах талаар заалт оруулан дүгнэж байх

2016 оны 1рсард

Шаардагдахгүй

Ажлын байрны тодорхойлолт болон үр дүнгийн гэрээнд заалт оруулж дүгнэсэн байна.

 

Төсвийн байгууллага бүр

3.Одоогийн ажиллаж байгаа төрийн албан хаагч бүр ажлын байрны тодорхойлолтод заасан шаардлагыг

2016оны               4рулиралд

Шаардагдахгүй

Байгууллагуудад ХШҮ хийсэн байна.

 

Сумын ХШҮ-ний

баг

   

хангаж байгаа эсэхийг төрийн байгууллагуудад шалгаж илэрсэн

зөрчлийн арилгуулах

         
   

4.Байгууллагын соёл зохион байгуулалт, үйл ажиллагааны нээлттэй байдлын талаарх сэтгэл ханамжийн судалгааг албан хаагчдаас жил бүр авч, дүнг ил тод танилцуулан, түүний мөрөөр шаардлагатай арга хэмжээг авсан байх

Жил бүр

Шаардагдахгүй

Нийт      төрийн байгууллагаас 1-2 удаа санал     асуулга                 авсан байна.

ТЗХЭЗА

Ц.Дэлгэрсайхан

НБА

С.Ундрахбат

Тухайн байгууллагындот оодын шудрага, ил тод байдлын талаар дүгнэлт хийж зөрчлийг арилгуулдаг болно.

   

Зорилт 3. Төрийн байгууллагуудын ажилтнуудын ёс зүйг дээшлүүлэх, соён Гэгээрүүлэх талаар сургалт, семинар, зөвлөгөөн зохион байгуулах

4

Эрүүл амьдрахуйнхэв маягийг хэвшүүлэх, авлига, хувийн ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр сургалт, семинар зохион байгуулах

1.Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх талаар бүх шатны төрийн байгууллагуудад сургалт явуулах

  2016         оны

2,3,4-р

улиралд

Орон нутгийн төсөв болон

байгууллагын төсөв

Сургалтыг                 хэсэгчлэн болон бүрэн хийгдсэн байна.

Сургалтыг давтамжтай байх

Сургалт үр дүн өгсөн байх

ЗДТГ-ын дарга

С. Ганчимэг

ТЗХЭЗА

Ц.Дэлгэрсайхан

Авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх талаар                 мэдлэг, мэдээлэлтэйбол сон байна.

3.Эрүүл зөв амьдрахуйн хэв маягийг хэвшүүлэх талаар сургалт, лекц зохион байгуулах / архидан согтуурахаас урьдчилан сэргийлэх, аж төрөх ёс/

2016 оны 2-р улиралд

2.Авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх талаар онол практикийн хурал зохион байгуулах

2016 оны 1-р   улиралд

   Орон          нутгийн

төсөв

Онол практикийн бага хурал зохион байгуулагдсан байна.

Сумын ЗДТГ

   

3.ТОГТОЛЦООНЫ ШУДРАГА БАЙДЛЫГ ХАНГАХ

   

Зорилт 4. Авлигыг үүсгэж болзошгүй дүрэм, журмыг хянах, хариуцлагын тогтолцоог бий болгох

5

Авлигад өртөх эрсдэлтэй ажил үйлчилгээг

1.Тухайн байгууллагаас үзүүлж байгаа ажил үйлчилгээнээс авлигад өртөж болзошгүй ажил үйлчилгээ, албан тушаалын жагсаалтыг гаргаж, түүнд чиглэсэн нэг бүрчилсэн арга хэмжээ зохион байгуулна.

Жил бүр

шаардагдахгүй

Эрсдэлтэй            ажил, үйлчилгээний жагсаалтыг         гаргасан байх

Сумын ЗДТГ Төсвийн байгууллагууд

Авлигаас урьдчилан сэргийлнэ.

6

Төрийн байгууллагууд тухайн жилийн

1.Сум, багийн Засаг дарга орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалт,

Жил бүр

Шаардагдахгүй

Хэлэлцүүлэг       явуулж, иргэдийн              саналыг тусгасан байна.

Сум, багийн Засаг дарга

Орон нутгийн иргэдийн эрх ашиг

 

төсөв     болон түүнд     орсон нэмэлт тодотгол, урьд оны                 төсвийн гүйцэтгэл, дараа жилийн төсвийн төслийг байгууллагын цахим Хуудас болон    бусад хэлбэрээр олон нийтэд мэдээлж, мэдээллийг чөлөөтэй авах нөхцлийг хангаж өгөх

хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээ, тэдгээрийг хэрэгжүүлэх дараалал, арга замын талаар багийн иргэдийн дунд олон нийтийн нээлттэй санал асуулга төсөлд тусгаж батлуулах

       

хангагдсан байна.

 

2.1.1 Тухайн жилийн төсвийг жил бүрийн 01-р сарын 10-ны дотор цахим хуудас болон мэдээллийн самбартаа байрлуулах

Жил бүр

Шаардагдахгүй

Нийтэд мэдээлсэн байна.

Сумын ЗДТГ,  

ТСТ-ч

П. Гантуяа

ОНИМТ-ийн мэргэжилтэн

С.Зоригтбаатар

Төсвийн байгууллагууд

Байгууллагын төсөв

боловсруулах, гүйцэтгэх,

тайлагнах, үйл явц, нээлттэй, ил тод болсон байна.

2.1.2 Өмнөх оны төсвийн гүйцэтгэлийг жил бүрийн 04-р сарын 01-ний өдрийн дотор цахим хуудас болон мэдээллийн самбартаа

байрлуулах

2.1.3 Дараа жилийн төсвийн төслийг жил бүрийн 8-р сарын 15-ны өдөр цахим хуудас болон мэдээллийн самбартаа байрлуулах

2.1.4 Жилийн эцсийн санхүүгийн тайланг дараа жилийн 4-рсарын 01-ний өдрийн дотор цахим хуудас болон мэдээллийн самбартаа байрлуулах

2.1.5 Санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлтийг бүрэн эхээр нь тухайн жилийн 4-р сарын 01-ны дотор цахим хуудас болон мэдээллийн самбарт байрлуулах

2.1.6 тухайн жилийн төсөвт нэмэлт, өөрчлөлт орсон тохиолдолд ажлын 14 өдрийн дотор цахим хуудас болон мэдээллийн самбарт байршуулах

7

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн

хөрөнгөөр

  бараа        ажил

үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааны ил тод байдлыг

1.Хөрөнгө шийдвэрлэхтэй холбоотой асуудлуудыг /ялангуяа улсын болон орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар шийдвэрлэх ажлын тендерийн комисс, ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд / ашиг сонирхлын зөрчилгүй/ иргэний нийгмийн төлөөллийг заавал оролцуулж байх, тендерийг ил тод явуулах талаар байр

Тухай бүр

Шаардагдахгүй

Тендер явуулах байр танхим нээлттэй ил тод болж, иргэдэд чөлөөтэй сонирхох нөхцлийг хангасан байна.

 

ЗДО

Г.Ганхүү

ТСТ-ч

П.Гантуяа

ТЗХЭЗА

Ц.Дэлгэрсайхан

Худалдан авах ажиллагаандзор иулсан хөрөнгийг үр ашиггүй зарцуулалтыг багасгах боломж бүрдэнэ.

 

хангах

 

танхимыг бэлдэж, иргэд сонирхох боломж нөхцлөөр хангах

         

2.Тендерийн баримт бичиг, тендер шалгаруулалтыг явуулах журам болон тендерийн урилгыг хуульд заасны дагуу хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр мэдээлэх, мэдээллийн самбарт

байрлуулах

Тухай бүр

Шаардагдахгүй

Нийтэд мэдээлсэн байна.

Тендерийн комисс

Худалдан авах ажиллагаандзор

иулсан хөрөнгийн

зарцуулалтыг

олон       нийт хянах нөхцлийг бүрдүүлнэ.

3.Худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний тайланг цахим хуудсандаа байршуулан тухай бүр шинэчлэх, нийтэд мэдээлэх

4.Гадаадын зээл тусламж төсөл хөтөлбөрийн санхүүжилтийн хуваарилалт, ашиглалт, зарцуулалт, үр дүнг олон нийтэд тухай бүр мэдээлэх

Жил бүр

шаардагдахгүй

Зарцуулалт үр дүнг жил бүр тооцдог байх,

нийтэд мэдээлсэн байх

Сумын ЗДТГ

Зээл тусламжийн хөрөнгийн                 үр дүн сайжирна.

 

Зорилт 5. Ил тод байдлын хангах шалгуур үзүүлэлтийг хангаж ажиллах

8

Байгуулл агын үйл ажиллага

  аны       ил

тод нээлттэй байдлыг хангана .

1.Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хууль болон ил тод байдлыг илтгэх шалгуур үзүүлэлт батлах тухай ЗГ-ын 143 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийг төсвийн бүх байгууллага тусгай удирдамж гарган, иргэдэд мэдээлэх, илэрсэн зөрчлөө арилгуулах арга хэмжээ авах

2016 он

шаардагдахгүй

Үр           дүнг       нийтэд мэдээлсэн байна.

ТЗХЭЗА

Ц.Дэлгэрсайхан

НБА

С.Ундрахбат ОНИМТ-ийн мэргэжилтэн С.Зоригтбаатар

Төрийн байгууллагын ил тод байдал дээшилнэ.

2. Иргэдийн санал, хүсэлт, өргөдөл, гомдол, мэдээлэл хүлээн авах утас, хайрцаг, дэвтэр ажиллуулах, бүртгэх

2016 оны 1р улиралд

шаардагдахгүй

Зохион байгуулалтын бүтэц бий болсон байна.

  Бүх                 албан

байгууллагууд

Иргэдийн санал,                 хүсэлт, бодлого, шийдвэрт тусдаг                 болсон байх

3.Бàéãóóëëàãûí ýðõýì çîðèëãî , ¿éë àæèëëàãààíû ñòðàòåãèéí çîðèëò, çîðèëãî, òýðã¿¿ëýõ ÷èãëýë áîëîí òýäãýýðèéí õ¿ðýýíä àâ÷ õýðýãæ¿¿ëñýí àðãà õýìæýý, ò¿¿íèé ¿ð ä¿í зохион байгуулалтын бүтцийг цахим хуудас болон мэдээллийн самбартаа ойлгомжтой байдлаар байрлуулан тухай бүр шинэчлэх

Тухай бүр

шаардагдахгүй

Төрийн байгууллага бүхэн цахим хуудас болон мэдээллийн самбартаа байрлуулсан байна.

Сумын ЗДТГ

ОНИМТМ

Албан байгууллагууд

Үйлчилгээний шуурхай байдал хангагдаж, иргэдийн бухимдал багасгана.

Төрийн ажлын үр нөлөө

дээшилж

 

4.Шинээр боловсруулж байгаа бодлогын баримт бичиг болон нийтээр дагаж мөрдөх

Тухай бүр

шаардагдахгүй

Цахим хуудас болон мэдээллийн самбартаа

Сумын ЗДТГ

ОНИМТМ

                             
 
   


 

хэрэгжилт

эд хяналт тавих,

хийж                           дүнг                            сумын

ИТХТ-ийн хуралдаанаар хэлэлцүүлэн дүгнүүлж байх

хугацаанд

   

байгууллагууд

хангах                   ажил сайжирна.

12

Байгуулла га

нэгжийнү

йл

ажиллагаа

нд             хийх хяналт монитори нгийг

сайжруула

х

2.Байгууллагын дотоод хяналт шалгалтын ажлын хэсэг дотоодын хяналтыг сар бүр хийх

Сар бүр

шаардагдахгүй

Тогтмол ХШ явуулдаг болсон байна.

ДХШ-ын      ажлын

хэсэг

Хяналт сайжирч, хариуцлага дээшилнэ.

3.Иргэдийн          санал     хүсэлтийг                 сонсох, нээлттэй                өдөрлөг                 зохион   байгуулах, иргэдээсгарсансанал, хүсэлтийнмөрөөрхолбогдохаргахэмжээгавч, хариуөгчажиллах

Тухай бүр

шаардагдахгүй

Тодорхой арга хэмжээг авч         хэрэгжүүлсэн байна.

Сумын ЗДТГ,

Багууд,         Албан

байгууллагууд

Иргэдийн                 санал хүсэлт   гомдлын шийдвэрлэлт сайжирна.

ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

БОЛОВСРУУЛСАН: ТЗХЭЗА               Ц.ДЭЛГЭРСАЙХАН