Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home1/togovmn/public_html/sergelen/plugins/system/plg_ztools/plg_ztools.php on line 33

Strict Standards: Declaration of JParameter::loadSetupFile() should be compatible with JRegistry::loadSetupFile() in /home1/togovmn/public_html/sergelen/libraries/joomla/html/parameter.php on line 512

Strict Standards: Declaration of JCacheControllerPage::store() should be compatible with JCacheController::store($data, $id, $group = NULL) in /home1/togovmn/public_html/sergelen/libraries/joomla/cache/controller/page.php on line 199

Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /home1/togovmn/public_html/sergelen/libraries/joomla/string/string.php on line 28

Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.input_encoding is deprecated in /home1/togovmn/public_html/sergelen/libraries/joomla/string/string.php on line 29

Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.output_encoding is deprecated in /home1/togovmn/public_html/sergelen/libraries/joomla/string/string.php on line 30

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home1/togovmn/public_html/sergelen/libraries/joomla/filter/input.php on line 652

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home1/togovmn/public_html/sergelen/libraries/joomla/filter/input.php on line 654

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home1/togovmn/public_html/sergelen/plugins/system/plg_ztools/plg_ztools.php on line 115

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home1/togovmn/public_html/sergelen/libraries/joomla/filter/input.php on line 652

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home1/togovmn/public_html/sergelen/libraries/joomla/filter/input.php on line 654

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home1/togovmn/public_html/sergelen/plugins/system/plg_ztools/plg_ztools/libs/ztgzip.php on line 153

Strict Standards: Non-static method JFTP::getInstance() should not be called statically in /home1/togovmn/public_html/sergelen/libraries/joomla/filesystem/file.php on line 412

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home1/togovmn/public_html/sergelen/plugins/system/plg_ztools/plg_ztools.php:33) in /home1/togovmn/public_html/sergelen/templates/jv_nicebody25/libs/zt_tools.php on line 226

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home1/togovmn/public_html/sergelen/libraries/joomla/filter/input.php on line 652

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home1/togovmn/public_html/sergelen/libraries/joomla/filter/input.php on line 654

Deprecated: Non-static method JSite::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home1/togovmn/public_html/sergelen/templates/jv_nicebody25/zt_menus/zt.common.php on line 255

Deprecated: Non-static method JApplication::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home1/togovmn/public_html/sergelen/includes/application.php on line 539

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home1/togovmn/public_html/sergelen/templates/jv_nicebody25/zt_menus/zt.common.php on line 255
2016 ОНЫ СУМЫН ХЭМЖЭЭНД ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ЭРХ ЗҮЙН СУРГАЛТ СУРТАЛЧИЛГААНЫ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ


Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home1/togovmn/public_html/sergelen/libraries/joomla/filter/input.php on line 652

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home1/togovmn/public_html/sergelen/libraries/joomla/filter/input.php on line 654

2016 ОНЫ СУМЫН ХЭМЖЭЭНД ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ЭРХ ЗҮЙН СУРГАЛТ СУРТАЛЧИЛГААНЫ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

                                                                                                          

2016 ОНЫ СУМЫН ХЭМЖЭЭНД ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ЭРХ ЗҮЙН СУРГАЛТ

СУРТАЛЧИЛГААНЫ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

         2016.01.29                                                                                                   Эрдэнэ-Уул

 

д/д

Зохион байгуулах үйл ажиллагаа

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт

Хүрэх үр дүн

Хугацаа

Хариуцах эзэн

Нэг: Удирдлага зохион байгуулалтын хүрээнд

1

Сумын иргэдээс эрх зүйн ямар мэдээлэл туслалцаа хэрэгтэй байгаа талаар сумын хэмжээнд судалгаа дүгнэлт хийнэ.

Нэг        удаа      50        хүнийг

хамруулна

Сургалт сурталчилгааны ажлыг хэрэгцээнд тулгуурлан төлөвлөнө.

1 дүгээр улиралд

ТЗХЭЗ-н мэргэжилтэн

Ц.Дэлгэрсайхан

2

“Иргэний танхим”-ын үйл ажиллагааг тогтмолжуулж, хууль сурталчлах нээлттэй өдөрлөгийг зохион байгуулж хэвшүүлэх, сургалт сурталчилгааны ажилд иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлнэ.

Иргэний танхимаас өдөрлөг зохиож           хууль сурталчилж хэвшүүлсэн байна. иргэдийн оролцоог           нэмэгдүүлсэн байна.

Иргэдийн оролцоо сайжирч, сургалт мэдээллийн ажлын хэмжээ, чанар сайжирна.

Жилдээ

сумын             ЗДТГ,

Иргэний танхим

5

Сумын төрийн албан хаагчдыг хууль тогтоомж сурталчлах ялангуяа Захиргааны ерөнхий хууль, Сонгуулийн болон шинээр гарсан иргэдийн мэдвэл зохих хуулиудыг сурталчлах ажилд мэргэшүүлэн, баг бүрдүүлж, иргэдэд сургалт мэдээлэл хийлгэх ажилд тусгай төлөвлөгөө чиглэлтэйгээр татан оролцуулна.

Шинэ гарсан хуулиудаар иргэдэд хүргэх мэдээллийн хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ.

Иргэдийн хуулийн мэдлэг сайжирч, сонгох болон бусад хүний эрх эрх чөлөөгөө эдлэх баталгаа сайжирна.

2-р улиралд

Сумын ЗДТГ ТЗХЭЗ-н мэргэжилтэн

Ц.Дэлгэрсайхан

6

Сумын ИТХ нарийн бичгийн дарга нарыг сумдын хууль сурталчилах ажилд татан оруулж, мэргэшүүлэх сургалт семинарт хамруулна.

Эрх зүйн сургалт сурталчилгааны ажлыг иргэдийн төлөөллийн байгууллагатай хамтран хэрэгжүүлэх ажил тогтмолжсон байна.

Иргэдийн мэдээллийн сайжирна.

эрхзүйн хүртээмж

Жилдээ

ИТХ-ын   нарийн бичгийн дарга С.Оюунсүрэн ТЗХЭЗ-н мэргэжилтэн

Ц.Дэлгэрсайхан

             

7

Жилд 4 удаа хийдэг БИНХ, багийн өдөрлөгийн үеэр тодорхой сэдвээр тогтмол сургалт сурталчилгаа хийдэг болгох

Жилд 4-өөс доошгүй удаа 2-с доошгүй сэдвээр хийдэг болгох

Иргэдэд хүргэх мэдээллийн хүртээмж сайжирна.

Улирал бүр

багийн ЗД, ЗДТГ, БИНХ

 

Хоёр: Сумын хэмжээнд бэлтгэж тараах гарын авлаг

а, лекц, сургалтын материа

лууд

1

Баг, байгууллагын мэдээллийн самбарт зориулсан хууль эрх зүйн мэдээллийн нугалбар хуудас тараах, хэвлэж хүргүүлэх

иргэдийн мэдвэл зохих хууль зүйн тайлбар, зөвлөгөөтэй мэдээллээс бүрдсэн зурагт хуудастай, материал байна. .

Иргэдэд хүргэх эрх зүйн мэдээллийн хүртээмж сайжирна.

Улирал бүр

ТЗХЭЗ-н мэргэжилтэн

Ц.Дэлгэрсайхан

2

Шинэ батлагдсан Сонгуулийн, Захиргааны ерөнхий хууль, Зөрчлийн тухай хууль, Эрүүгийн хууль зэрэг хуулиудыг хамруулан сурталчилгааны материал бэлтгэж иргэдэд хүргүүлнэ

Сумын ухуулагч сургагчдаар дамжуулан иргэдэд хүргэх зорилгоор хүргүүлнэ.

Жилдээ

ТЗХЭЗ-н мэргэжилтэн

Ц.Дэлгэрсайхан

3

Сумын төрийн албан хаагчдаар хариуцсан салбарын хууль тогтоомжуудаас иргэдэд зориулсан сургалтын гарын авлага материал бэлтгүүлэн хүргүүлнэ.

Гарын авлага материалыг 15-аас       доошгүй             төрлөөр шаардлагын             хэмжээнд гаргаж             цаасан хэлбэрээр хүргэнэ.

Жилдээ

Баг,

Байгууллагууд Сумын ЗДТГ

 

Гурав: Сумын хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр бэлтгэж явуул

ах нэвтрүүлэг, сурталчилгаа

ны материал

1

Сумын “Сэргэлэн” нэртэй сонины дугаар бүрт хууль эрх зүйн мэдээлэл бүхий “Иргэн ба хууль”, “Эрүүл мэнд”, “Монгол ёс заншилаа дээдэлье” буланг ажиллуулах

Шинэ хууль тогтоомж болон иргэдийн сонирхсон асуудлаар бэлтгэнэ.

Иргэдэд ни хууль эрх мэндийн мэдээллийн нэмэгдэнэ.

йгэм соёл, зүй, эрүүл мэдээ, хүртээмж

Улирал бүр тогтмол

ТЗХЭЗ-н мэргэжилтэн

Ц.Дэлгэрсайхан

 

Дөрөв: Баг, байгууллагууд болон иргэдийн дунд явуу

лах сургалт сур

талчилгааны

ажил

1

2016 оны эхний улиралд сумын хэмжээнд “Архигүй баг, байгууллага” аянг зохион байгуулах

Жил     бүр    тогтмол    хийж

хэвших

Иргэдийн          нийгмийн оролцоо          нэмэгдэж, мэдлэгийн түвшинд ахиц гарна.

Эхний улиралд

ГХУСАЗЗ,    ЭМТ,

Сургууль, Соёл

2

Тодорхой нэг салбарын хуулийг хэрэгжүүлэх сурталчилах аян зохион байгуулан эрх зүйн сурталчилгааг шинэлэг сонирхолтой олон төрөл хэлбэрээр зохион байгуулж тоо хэмжээг нэмэгдүүлнэ.

Үндсэн хууль сэдэвт аяныг тусгай удирдамжаар зохион байгуулж дүгнэсэн байна.

Эрх зүйн сургалт сурталчилгааны ажлыг шинэлэг сонирхолтой хүртээмжтэй арга хэлбэрээр иргэдэд хүргэж,

Жилдээ

ТЗХЭЗ-н мэргэжилтэн

Ц.Дэлгэрсайхан

     

цар хүрээг өргөжүүлнэ.

   

3

Төрийн албан хаагчдад таниулах зайлшгүй шаардлагатай хууль тогтоомж, дүрэм журмуудыг салбар салбарын чиглэлээр нь жагсаалт гаргаж, тухайн жилдээ багтаан сурталчлан таниулах ажлыг зохион байгуулах

Жагсаалт гарган, салбараар нь сурталчлах төлөвлөгөө гаргана.

Төрийн албан хаагчдын мэдлэг дээшилнэ.

Жилдээ

ТЗХЭЗ-н мэргэжилтэн

Ц.Дэлгэрсайхан

4

Сумын хэмжээнд тодорхой хууль тогтоомжийг сурталчлах ажлыг суманд байгаа байгууллагаар болон тухайн сэдвээр мэргэшсэн хүнээр хийлгэх

Хууль сурталчилах ажлын цар хэмжээг өргөжүүлж ТББ, иргэдийг татан оролцуулсан байна.

Хууль сурталчлах ажилд ИНБ-ууд,          иргэдийн оролцоо          нэмэгдэж, мэдээллийн     цар             хүрээ өргөжнө.

Жилдээ

ТЗХЭЗ-н мэргэжилтэн

Ц.Дэлгэрсайхан

5

Хүүхдийн гэмт хэрэг зөрчлийн талаар судалгаа хийж, сургуулийн насны сурагч багш нарт ГХУС хууль, Архидан согтуурахтай тэмцэх хууль, Тамхины хор хөнөөлтэй тэмцэх гэх мэт хуулиар сургалт   хийх

Судалгааг сургуультай хамтран хийж, сургалтыг шаардлагатай байгаа хууль тогтоомжоор тогтмол хийх

Сургуулийн хүүхэд архи тамхи хэрэглэх, гэмт хэрэг зөрчил гаргахаас урьдчилан сэргийлнэ.

Улирал бүр

ГХУСАЗЗ Хэсгийн төлөөлөгч НБА

С.Ундрахбат

 

Тав: Хууль эрх зүйн сургалт мэдээллийн ажлын чиглэлээр хийгдэх бусад ажлууд

 

1

Ñóìûí ÇÄÒÃ-ò   õóóëü òîãòîîìæèéí ñàí á¿ðä¿¿ëæ èðãýä áàéãóóëëàãàä ýðõ ç¿éí çºâëºãºº ìýäýýëýë ºãºõ , øèíý íîì õýâëýë àâ÷ ñàíã áàÿæóóëàõ

Ìîíãîë óëñûí õóóëü òîãòîîìæîîð ñàí á¿ðä¿¿ëæ èðãýä áàéãóóëëàãàä

ìýäýýëýë çºâëºãºº   ºãºõ

Ëàâëàãààíä àøèãëàõ ýðõ ç¿éí øèíýëýã ìýäýýëëèéí áààç ñóóðèéã íýìýãä¿¿ëíý.

Тогтмол

Сумын ЗДТГ

ТЗХЭЗ-н мэргэжилтэн

Ц.Дэлгэрсайхан

2

Хууль эрхзүйн аливаа асуудлаар иргэдэд мэдээлэл, зөвлөгөөөгөх

Иргэдэд үнэ төлбөргүй зөвлөгөө мэдээллийг өгч

байх

Мэдээлэл зөвлөгөө авах боломжийг нээлттэй байлгана.

тогтмол

                                                       Ҫ˪Â˪êª ÁÎËÎÂÑÐÓÓËÑÀÍ:         ÒÇÕÝÇнмэргэжилтэн Ц.ДЭЛГЭРСАЙХАН