Үзүүлэх # 
Гарчиг Зохиогч Үзсэн
СЭРГЭЛЭН СУМЫН 2015 ОНЫ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖИЙН ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН БИЕЛЭЛТ Бичсэн Зоригоо 95
СЭРГЭЛЭН СУМЫН ИРГЭНИЙ БҮРТГЭЛИЙН ЗАРИМ ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД /2015 ОНЫ 12-Р САРЫН БАЙДЛААР/ Бичсэн Зоригоо 69
ХОГ ХАЯГДАЛД ХЭМЖИЛТ ХИЙХ ТЭМДЭГЛЭЛ Бичсэн Зоригоо 80
ХҮНИЙ ЭРХИЙГ ХАНГАХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРТ ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙСЭН ДҮН Бичсэн Зоригоо 61
СЭРГЭЛЭН СУМЫН 2015 ОНЫ ХҮНИЙ ЭРХИЙГХАНГАХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙН АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН БИЕЛЭЛТ Бичсэн Зоригоо 67
“ХҮНИЙ ЭРХИЙН ХЭРЭГЖИЛТЭД БИДНИЙ ОРОЛЦОО” судалгааны нэгтгэл Бичсэн Зоригоо 102
“Хүний эрхийн хэрэгжилтэд бидний оролцоо” сэдвийн дор зохион байгуулагдах 10 хоногийн аяны ажлын төлөвлөгөө Бичсэн Зоригоо 73
“Хүний эрхийн хэрэгжилтэд бидний оролцоо” сэдвийн дор зохион байгуулагдах аяны удирдамж Бичсэн Зоригоо 67
“СҮРЬЕЭТЭЙ ТЭМЦЭХ СЭРГИЙЛЭХ” СТРАТЕГИ Бичсэн Зоригоо 113
“Эрүүл аюулгүй орчинд ажиллах эрх”, Иргэд “Эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрх” Судалгааны товч тайлан Бичсэн Зоригоо 75