Үзүүлэх # 
Гарчиг Зохиогч Үзсэн
ЗДТГ-ЫН САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД БАРИМТЫН ШАЛГАЛТ ХИЙЖ ҮНЭЛГЭЭ ӨГСӨН ДҮН Бичсэн Зоригоо 147
ГЭМТ ХЭРГЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ АЖЛЫН ТАЙЛАН Бичсэн Зоригоо 150
АЛБАН БАЙГУУЛЛАГАД ХИЙСЭН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ ҮНЭЛГЭЭ ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН 2014.01.22 Бичсэн Зоригоо 194
ТОМ ТӨРӨӨС УХААЛАГ ТӨР Бичсэн Зоригоо 291
Сэргэлэн сумын Халамжийн мэргэжилтэн Р.Баярсайханы 2014 оны 1-р улиралд хийсэн ажлын тайлан Бичсэн Зоригоо 159
Сүү дэд хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн биелэлт 2014 Бичсэн Зоригоо 146
Мал эмнэлгийн үзлэг шинжилгээнд хамруулах шалгуур үзүүлэлт Бичсэн Зоригоо 128
Алтан түлхүүр цэцэрлэгийн 2014-2015 хичээлийн жилд хийх ажлын төлөвлөгөө Бичсэн Зоригоо 223
сэргэлэн сумын гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлийн жилийн эцийн тайлан Бичсэн Зоригоо 832
“АРХИДАЛТЫН ЭСРЭГ НЭГДЭЕ ТЭМЦЭЕ” УРИАН ДОР ӨДӨРЛӨГ ЗОХИОН БАÉГУУЛСАН ТУХАЙ ИЛТГЭХ ХУУДАС Бичсэн Зоригоо 186