Үзүүлэх # 
Гарчиг Зохиогч Үзсэн
ГЭМТ ХЭРГЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ АЖЛЫГ ЗОХИЦУУЛАХ ЗӨВЛӨЛӨӨС ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН “НЭГДСЭН АРГА ХЭМЖЭЭ”-НИЙ ХҮРЭЭНД ХИЙГДСЭН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ТАЙЛАН Бичсэн Зоригоо 147
ГЭМТ ХЭРГЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ АЖЛЫГ ЗОХИЦУУЛАХ ЗӨВЛӨЛӨӨС ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН “НЭГДСЭН АРГА ХЭМЖЭЭ”-НИЙ ХҮРЭЭНД ХИЙГДСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН Бичсэн Зоригоо 146
ДОТООД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙЖ ҮНЭЛГЭЭ ӨГСӨН ТУХАЙ Бичсэн Зоригоо 212
“ Бие бялдарын хөгжил чийрэгжилтийн түвшин тогтоох сорил”-ын уралдааны тайлан Бичсэн Зоригоо 221
Ахмадын баярыг тэмдэглэн өнгөрүүлсэн ажлын тайлан Бичсэн Зоригоо 217
Ахмад настны талаар авах арга хэмжээний төлөвлөгөө Бичсэн Зоригоо 199
Төв аймгийн Сэргэлэн сумын дунд сургуулийн албан бус сургалтын 3-р улирлын тайлан Бичсэн Зоригоо 160
Аймгийн нийгмийн салбарын боловсон хүчний бодлогыг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны нэгдүгээр үе шатны /2010-2015 он/ төлөвлөгөө Бичсэн Зоригоо 136
СЭРГЭЛЭН СУМАНД ХЭРЭГЖИЖ БУЙ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙН ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ХЭРЭГЖИЛ Бичсэн Зоригоо 349
Сумын “Өрхийн хөгжлийг дэмжих “дэд хөтөлбөрийг 2012-2016 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө Бичсэн Зоригоо 153