СЭРГЭЛЭН СУМЫН ЗДТГ, ТӨСӨВТ БАЙГУУЛЛАГАД ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧЭЭР ТОМИЛОГДОН АЖИЛЛАЖ БАЙГАА /БАЙСАН/ АЛБАН ТУШААЛТНЫ СУДАЛГАА

СЭРГЭЛЭН СУМЫН ЗДТГ, ТӨСӨВТ БАЙГУУЛЛАГАД ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧЭЭР ТОМИЛОГДОН АЖИЛЛАЖ БАЙГАА /БАЙСАН/ АЛБАН ТУШААЛТНЫ СУДАЛГАА

2016.02.25                                                                                                     Эрдэнэ-Уул

Дэлгэрэнгүй...

Сэргэлэн сумын ЗДТГ-ын албан хаагчдын утасны жагсаалт

Сэргэлэн сумын ЗДТГ-ын албан хаагчдын утасны жагсаалт

2016.01.20                                                                                                     Эрдэнэ-Уул

Дэлгэрэнгүй...

Төв аймгийн Сэргэлэн сумын дунд сургуулийн багш ажилчдын судалгаа

Төв аймгийн Сэргэлэн сумын дунд сургуулийн

багш ажилчдын судалгаа

   2013.01.29

Дэлгэрэнгүй...

Сэргэлэн сумын төрийн байгууллага , албан тушаалтнуудын утасны болон Е-майл хаягийн жагсаалт

Сэргэлэн сумын төрийн байгууллага , албан тушаалтнуудын утасны болон

Е-майл хаягийн жагсаалт

Дэлгэрэнгүй...

Төв аймгийн Сэргэлэн сумын дунд сургуулийн багш, ажилчдын судалгаа

Төв аймгийн Сэргэлэн сумын дунд сургуулийн

багш, ажилчдын судалгаа

   2012-2013 оны хичээлийн жил

Дэлгэрэнгүй...