Сэргэлэн сумын нутаг дэвсгэрт согтууруулах ундаа худалдах түүгээр үйлчилгээ эрхлэх, тусгай зөвшөөрөл олгох, сунгах, цуцлах, хяналт тавих журмын талаар хэлэлцүүлгийг зохион байгуулсан ажлын товч тайлан

Сэргэлэн сумын нутаг дэвсгэрт согтууруулах ундаа худалдах түүгээр үйлчилгээ эрхлэх, тусгай зөвшөөрөл олгох, сунгах, цуцлах, хяналт тавих журмын талаар хэлэлцүүлгийг зохион байгуулсан ажлын товч тайлан

2016.03.07                               Эрдэнэ-Уул

            Сумын ГХУСАЗЗ-өөс сумын нутаг дэвсгэрт согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчилгээ эрхлэх зөвшөөрөл олгох, сунгах, цуцлах хяналт тавих журмын төслийн талаар 2016 оны 03 дугаар сарын 04-ны өдрийн 10 цагт ЗДТГ-ын иргэний танхимд зохион байгууллаа.

Дэлгэрэнгүй...

хэлэлцүүлэг 2014 он

  Төв аймгийн ЗДТГ-ын дарга Д.Нямдорж

Төв аймгийн иргэний танхимаар 2014онд хэлэлцүүлэх асуудал

2014.01.10

Дэлгэрэнгүй...