“Төрийн байгууллагын авлигын эсрэг үйл ажиллагааг үнэлэх” санал асуулга

“Төрийн байгууллагын авлигын эсрэг үйл ажиллагааг үнэлэх”

санал асуулга

Танд энэ өдрийн амгаланг айлтгая.

       Аймгийн ЗДТГ-ын Хууль зүйн хэлтсийн санаачилгаар “Төрийн байгууллагын авлигын эсрэг үйл ажиллагааг үнэлэх” санал, зөвлөмж боловсруулах, судалгаа, шинжилгээний зорилгоор энэхүү санал асуулгыг авч байна.

Дэлгэрэнгүй...

АХА тэмцээний асуултууд

АХА тэмцээний асуултууд

 1. Монгол улсын үндсэн хууль хэдэн бүлэгтэй вэ? /6/
 2. Монгол улсын туганд хэдэн өнгө байдаг /2/
 3. Монгол бичиг хэдэн үсэгтэй вэ? /28/
 4. 12 жилийн 10дахь амьтан юу вэ? / тахиа /
 5. Монголчууд хаана дуулахыг цээрлэдэг вэ? / орондоо
 6. Сайн санааны үзүүрт / шар тос
 7. Гүүний саамаар хийсэн цагаан идээ / айраг /

  Дэлгэрэнгүй...

Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээний талаарх судалгаа

Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээний талаарх судалгаа

1.Таны хүйс

а. эрэгтэй                       б.эмэгтэй

2. Таны нас

а. 0-16          б. 16-36         в.36-55                   г. 55 дээш

3.Та тэтгэвэрээ аль сангаас авдаг вэ?

а.   Нийгмийн даатгал   б.   Нийгмийн халамжийн сангаас

3. Таны хөгжлийн бэрхшээлийн хэлбэр

Дэлгэрэнгүй...

“ХҮНИЙ ЭРХИЙН ХЭРЭГЖИЛТЭД БИДНИЙ ОРОЛЦОО” СЭДЭВТ САНАЛ АСУУЛГАД ОРОЛЦОЖ БУЙ ТАНЬД ЭНЭ ӨДРИЙН МЭНД ХҮРГЭЕ

“ХҮНИЙ ЭРХИЙН ХЭРЭГЖИЛТЭД БИДНИЙ ОРОЛЦОО” СЭДЭВТ САНАЛ АСУУЛГАД ОРОЛЦОЖ БУЙ ТАНЬД ЭНЭ ӨДРИЙН МЭНД ХҮРГЭЕ

 1. Таны нас:         а/ 18-б/25-35         в/35-50     г/50-иас дээш
 2. Таны боловсрол:   а/ дээд       б/ тусгай дунд         в/ бүрэн дунд
 3. Та ямар ажил эрхэлдэг вэ?

а/ төрийн байгууллагад       б/ малчин       в/ ажилгүй   г/ хувиараа

Дэлгэрэнгүй...

Санал асуулга

Санал асуулга

Зөвшөөрч байвал тийм /Хүүхдийн тоо/

Зөвшөөрөхгүй байвал үгүй /Хүүхдийн тоо/

Хүүхдийн “Өөрсдөө санаачилж-Хамтдаа хийцгээе” чуулганаа   жил тутам 1 удаа зохион байгуулж   байх санал

Тийм

Үгүй

....

.....