“ХҮНИЙ ЭРХИЙН ХЭРЭГЖИЛТЭД БИДНИЙ ОРОЛЦОО” СЭДЭВТ САНАЛ АСУУЛГАД ОРОЛЦОЖ БУЙ ТАНЬД ЭНЭ ӨДРИЙН МЭНД ХҮРГЭЕ

“ХҮНИЙ ЭРХИЙН ХЭРЭГЖИЛТЭД БИДНИЙ ОРОЛЦОО” СЭДЭВТ САНАЛ АСУУЛГАД ОРОЛЦОЖ БУЙ ТАНЬД ЭНЭ ӨДРИЙН МЭНД ХҮРГЭЕ

  1. Таны нас:         а/ 18-б/25-35         в/35-50     г/50-иас дээш
  2. Таны боловсрол:   а/ дээд       б/ тусгай дунд         в/ бүрэн дунд
  3. Та ямар ажил эрхэлдэг вэ?

а/ төрийн байгууллагад       б/ малчин       в/ ажилгүй   г/ хувиараа

 

  1. Хүний эрхийн талаар та хир ойлголттой байдаг вэ?

а/ сайн         б/ дунд             в/муу

  1. Хүний эрхийн талаарх мэдээллийг та хаанаас ихэвчлэн авдаг вэ?

а/ телевиз       б/ радио               в/ сонин сэтгүүл     г/.................

  1. Таны ямар эрх ихэвчлэн зөрчигдөж байна вэ?

а/ Хөдөлмөрлөх       б/ Эрүүл мэндээ хамгаалуулах       в/ Үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх         г/Шашин шүтэх эс шүтэх   д/ Сурч боловсрох

е/ бусад..............................

  1. Та үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлж чаддаг уу?

а/ Тийм                    б/ Үгүй      

  1. Хүний эрхийн хэрэгжилт өнөөгийн байдалд бидний оролцоо ямар байх ёстой вэ?

.................................................................................................

..........................................................................................

  1. Та төрийн байгууллагад үйлчлүүлэхдээ эрхээ эдэлж чадаж байна уу?

а/ Тийм                     б/ Үгүй      

  1. Хүний эрхийн хэрэгжилтэд бид ямар байдлаар оролцвол зүгээр вэ?

/саналаа бичнэ үү/...............................................................................................

......................................................................................................

.......................................................................................................

ТАНЬД БАЯРЛАЛАА, АМЖИЛТ ХҮСЬЕ