• 70274848
  • sergelen.zdtg2021@gmail.com
ЗАРЛАЛ:

СЭРГЭЛЭН СУМЫН АХУЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТӨВД ЦАЙНЫ ГАЗАР, ХАЛУУН УС, ОЁДОЛ , ҮСЧНИЙ ЧИГЛЭЛЭЭР ТАЛБАЙ ТҮРЭЭСЛҮҮЛЭХ ТУЛ ТҮРЭЭСЛҮҮЛЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛНА

- Сонгон шалгаруулалтын материал хүлээн авах хугацаа:

2022 оны 10-р сарын 21-ны 11.00 цагаас өмнө хүлээн авна.

- Материал хүлээн авах хаяг:

ЗДТГ ХАА тасагт

- Материал нээх хугацаа, хаяг , байршил:

2022 оны 10-р сарын 24-ний өдрийн 1400 цагт ЗДТГ-ын иргэний тамхимд

- Түрээслэгч үйл ажиллаагаа эрхлэхэд шаардлагатай тусгай зөвшөөрөл, бусад мэдээлэл:

1. Энэ салбарт 3-аас дээш ажилласан байх

2. Энэ чиглэлийн үйл ажиллагааг эрхэлж байсныг тодорхойлох гэрээ болон бичиг баримтууд

3.Санхүүгийн баталгаа / хөрөнгийн эх үүсвэр /

4. Нийт ажилтны тоо

- Оролцогчийн бүрдүүлж ирүүлэх материал:

1.Эрх бүхий байгууллагаас олгосон үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл

2.Өмнө хийж гүйцэтгэж байсан ижил төстэй ажил болон компанийн үйл ажиллагааны танилцуулга

3.Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний ажиллагсад нь эрүүл мэндийн шинжилгээнд хамрагдсан байх ба ажилласан жил , туршлагын мэдээллийг бэлтгэж ирүүлэх

4.Хоолны цэс, үнийн санал / иж бүрдлийн хоол гаргах боломжтой байх /

5.Мэргэжлийн үнэмлэх / үсчин, оёдол, тогооч /

Хаяг: ЗДТГ-ын ХАА тасагт

Холбогдох мэргэжилтэн: Л.Баасандорж / утасны дугаар 99175147 Сонгон шалгаруулах ажлын хэсэг

2022-10-20 15:12:41