• 98989105
  • sergelen.zdtg2021@gmail.com
Хүний нөөц
Засаг даргын тамгын газрын хүний нөөц 2021

Засаг даргын тамгын газрын хүний нөөц 2021...

2021-10-12 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
СЭРГЭЛЭН СУМЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВИЙН ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН 2016 ОНООС ХОЙШИХ БҮРЭЛДЭХҮҮН ХӨДӨЛГӨӨН

СЭРГЭЛЭН СУМЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВИЙН ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН 2016 ОНООС ХОЙШИХ БҮРЭЛДЭХҮҮН ХӨДӨЛГӨӨН ...

2021-09-15 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..