• 88507615
  • sergelen.zdtg2021@gmail.com
Тухайн жилийн төсөв
2024 оны төсөв

...

2024-01-04 12:15:24

Дэлгэрэнгүй..
төсвийн тодотгол 2023

...

2023-08-24 17:02:52

Дэлгэрэнгүй..
2023 оны төсөв

Сумын 2022 оны төсвийн хүлээгдэж буй гүйцэтгэл 2023 оны төсвийн төслийн тухай ...

2023-03-14 14:25:02

Дэлгэрэнгүй..
2023 оны төсөв

...

2023-02-20 15:24:10

Дэлгэрэнгүй..
2022 оны Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээг санхүүжүүлэх зориулалтанд өөрчлөлт оруулах тухай

...

2022-05-27 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
2022 оны төсөв батлах тухай

...

2022-01-12 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Тухайн жилийн төсөв

Тухайн жилийн төсөв...

2021-09-14 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..