• 98989105
  • sergelen.zdtg2021@gmail.com
Тухайн жилийн төсөв
2022 оны Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээг санхүүжүүлэх зориулалтанд өөрчлөлт оруулах тухай

...

2022-05-27 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
2022 оны төсөв батлах тухай

...

2022-01-12 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Тухайн жилийн төсөв

Тухайн жилийн төсөв...

2021-09-14 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..