• 70274848
  • sergelen.zdtg2021@gmail.com
Худалдан авах ажиллагаа
ТӨВ АЙМГИЙН СЭРГЭЛЭН СУМЫН ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН ХӨРӨНГӨӨР 2021 ОНД ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН

2021 онд Орон нутгийн хөгжлийн санд Итгэлцүүрээр 33,759,6мян,төгрөг ТА-3 төслөөс 11,448,0мян,төгрөг, Дэмжлэг 3,029,6мян.төгрөг АМХайгуулын Тусгай зөвшөөрлөөс 4,421,8мян,төгрөг АМТусгай зөвшөөрлөөс 17,784,6мян,төгрөг нийт...

2022-05-17 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Хогны автомашин худалдан авах

Төв аймгийн Сэргэлэн сумын засаг даргын 2022 оны 04 дугаар сарын 25-ны өдрийн А/308 дугаар захирамжаар байгуулагдсан үнэлгээний хороо нь Хогны автомашин худалдан авах (ТӨАСЭСЗДТГ/202202020) ажлын гүйцэтгэгчийн сонгон шал...

2022-05-07 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Аймаг, сумын Онцгой комисс, шуурхай штабын автомашин шинэчлэх

Төв аймгийн Сэргэлэн сумын засаг даргын 2022 оны 02 дугаар сарын 22-ны өдрийн А/71 дугаар захирамжаар байгуулагдсан үнэлгээний хороо нь Аймаг, сумын Онцгой комисс, шуурхай штабын автомашин шинэчлэх зардал /Сэргэлэн/(ТӨАО...

2022-03-31 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Ахуйн үйлчилгээний төвийн барилга барих ажлын гүйцэтгэгч сонгон шалгаруулах

Төв аймгийн Сэргэлэн сумын засаг даргын 2022 оны 02 дугаар сарын 22-ны өдрийн А/70 дугаар захирамжаар байгуулагдсан үнэлгээний хороо нь Ахуйн үйлчилгээний төвийн барилга барих ажлын гүйцэтгэгч сонгон шалгаруулах (ТӨАСЭСЗ...

2022-03-30 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Төсөвт байгууллагуудын хоол хүнс

Төв аймгийн Сэргэлэн сумын засаг даргын 2022 оны 03 дугаар сарын 23-ны өдрийн А/126 дугаар захирамжаар байгуулагдсан үнэлгээний хороо нь Сэргэлэн сумын Төсөвт байгууллагуудын хоол, хүнсний материал нийлүүлэх гүйцэтгэгч с...

2022-03-23 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Төсөвт байгууллагуудын түлш халаалтын нүүрс нийлүүлэх

Төв аймгийн Сэргэлэн сумын засаг даргын 2022 оны 01 дугаар сарын 10-ны өдрийн А/05 дугаар захирамжаар байгуулагдсан үнэлгээний хороо нь Сэргэлэн сумын Төсөвт байгууллагуудын түлш халаалтын нүүрс нийлүүлэх гүйцэтгэгч сонг...

2022-03-17 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Төсөвт байгууллагуудын бензин, түлш нийлүүлэх гүйцэтгэгч сонгон шалгаруулах

Төв аймгийн Сэргэлэн сумын засаг даргын 2022 оны 01 дугаар сарын 10-ны өдрийн А/06 дугаар захирамжаар байгуулагдсан үнэлгээний хороо нь Сэргэлэн сумын Төсөвт байгууллагуудын бензин, түлш нийлүүлэх гүйцэтгэгч сонгон шалга...

2022-03-17 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
ХАА-ны төлөвлөгөө

...

2022-02-09 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..