• 88507615
  • sergelen.zdtg2021@gmail.com
Зөвлөл
Төслийг сонгон шалгаруулах хороо байгуулах тухай

...

2024-05-13 11:25:33

Дэлгэрэнгүй..
Хоршоо хөгжүүлэх сангийн тэргүүлэх чиглэл батлах тухай

...

2024-05-07 12:52:36

Дэлгэрэнгүй..
Орон тооны бус зөвлөл байгуулах тухай

...

2024-05-06 12:36:25

Дэлгэрэнгүй..
Хүршоо хөгжүүлэх сангийн төсөл сонгон шалгаруулах хорооны хурлын тэмдэглэл

...

2023-06-21 17:52:14

Дэлгэрэнгүй..
Хяналтын зөвлөл байгуулах тухай

...

2023-06-20 15:12:31

Дэлгэрэнгүй..
Төсөл сонгон шалгаруулах хороо

...

2023-06-20 14:25:31

Дэлгэрэнгүй..
Хоршоо хөгжүүлэх сангийн тэргүүлэх чиглэл

...

2023-06-20 12:23:52

Дэлгэрэнгүй..
Сум хөгжүүлэх сангийн зөвлөл

Сум хөгжүүлэх сангийн зөвлөл...

2021-09-15 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..