• 88507615
  • sergelen.zdtg2021@gmail.com
Цэцэрлэг
Шавь морин хуурын сургалт

Соёлын биет бус өвийн шавь сургалт маань Алтантүлхүүр цэцэрлэг дээр амжилттай сайхан явагдаж бодит үр дүнд хүрч байгаад баярлаж байна. Байгууллага болгоноос нэг...

2022-11-04 16:25:10

Дэлгэрэнгүй..
СЭРГЭЛЭН СУМЫН АЛТАНТҮЛХҮҮР ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ЁС ЗҮЙН ЗӨВЛӨЛИЙН ХАГАС ЖИЛИЙН ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН

Тус цэцэрлэгийн ёс зүйн зөвлөлийн баг энэ хичээлийн жилд төлөвлөсөн ажлынхаа дагуу доорх ажлуудыг хийж гүйцэтгэлээ. Үүнд Нийт албан хаагч, ажилтнуудын сахилга хариуцлагыг дээшлүүлж, тэдний ажилдаа хандах хандлагыг эерэгэ...

2022-06-06 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
АЛТАНТҮЛХҮҮР ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ИЛ ТОД БАЙДЛЫГ ХАНГАХ АВИЛГААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ТАЛААР ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН

Тухайн хичээлийн жил бүр авлигаас урьдчилан сэргийлэх төлөвлөгөөг хэрэгжүүлж ажиллах талаар байгууллагынхаа үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгай заалт оруулах 2021-2022 оны хичээлийн жилд цэцэрлэгийн шударга ёс ил тод бай...

2022-06-03 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Сэргэлэн сумын Алтантүлхүүр цэцэрлэгийн “Байгалаа хамгаалъя” нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд хийсэн ажлын тайлан

Тус цэцэрлэг “Байгалаа хамгаалъя” нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд 8 ажил төлөвлөн 100%- ийн гүйцэтгэлтэйгээр хийж гүйцэтгэсэн 4 зөрлөгийн Мод үржүүлгийн газраас заавар зөвлөмж авч 100 ширхэг модны үрсэлгээг нэг бүрийг нь ...

2022-05-12 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
СЭРГЭЛЭН СУМЫН АЛТАНТҮЛХҮҮР ЦЭЦЭРЛЭГИЙН “ХҮҮХЭД БҮР ЦЭЦЭРЛЭГТ” ДЭД ХӨТӨЛБӨРИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ТАЙЛАН

СӨБ-ын байгууллагын материаллаг үйлийн, сэтгэл зүйн, стандартын шаардлага хангасан орчныг хөгжүүлж, хамран сургалтыг зорилтот түвшинд хүргэнэ.Чадварлаг судлаач ёс суртхууны зөв төлөвшилтэй хүний нөөцийг бүрдүүлнэ.Орон н...

2022-04-19 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Сэргэлэн сумын Алтантүлхүүр цэцэрлэгийн 2021-2022 оны хичээлийн жилд хийсэн бүтээн байгуулалтын ажил

        Тус цэцэрлэг 1983 онд ашиглалтанд орсноос хойш сантехник болон бохирын хоолойн засвар огт хийгдээгүйн улмаас өвлийн улиралд 3-4 удаа бөглөрч бөглөөсийг гарган хэвийн үйл ажиллагаа явуулахад хүндрэлтэй байсан учир...

2021-09-15 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
БШУСАЙДЫН А\186 ДУГААР ТУШААЛЫН ДАГУУ ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН

Багш, ажиллагсдын тасралтгүй хөгжлийг хангах, цахим орчинд ажиллах чадварыг сайжруулах зорилгоор эрхлэгч, арга зүйч, багш нарын ЗАН-ээс нийт 7 удаагийн интерактив сургалт зохион байгуулсан....

2021-09-14 01:01:01

Дэлгэрэнгүй..
Алтантүлхүүр цэцэрлэгийн 10-н сарын тайлан

БШУСайд, Эрүүл мэндийн сайдын 2021.08.19-ний өдрийн А/292, А/525 түр журмын дагуу танхимаар хамрагдах 4-5 настай 56 хүүхдийг танхимаар хичээллүүлж мөн 19 хүүхдийг цахимаар СӨБ эзэмших хүүхдийн эцэг эхтэй гэрээ байгуулан...

2021-09-14 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
СЭРГЭЛЭН СУМЫН АЛТАНТҮЛХҮҮР ЦЭЦЭРЛЭГИЙН “5 настай хүүхдийн сургуульд бэлтгэгдсэн байдал”

хэлний авиаг ялгаж сонсох зөв дуудах -ойролцоо дуудлагатай үгийг ойлгох яриандаа хэрэглэх -санаа бодол үзсэн оролцсон үйл явдлаа ойлгомжтой ярих -Зураг, тэмдэг тэмдэглэгээний утгыг хэлэх -Үгийн утгыг ойлгох, хэрэглэх...

2021-09-13 02:25:41

Дэлгэрэнгүй..
ТӨВ АЙМГИЙН СЭРГЭЛЭН СУМЫН АЛТАНТҮЛХҮҮР ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН

Тус цэцэрлэгийн багш ажилчид 08 дугаар сард ажилдаа орон БШУС,Эрүүл мэндийн сайдын 2019.08.19-ний өдрийн А/292, А/525 хамтарсан түр журмын дагуу доорх ажлуудыг хийж гүйцэтгэлээ....

2021-09-13 01:02:05

Дэлгэрэнгүй..