• 98989105
  • sergelen.zdtg2021@gmail.com
Тогтоол, захирамж
Сумын 2022 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд тодотгол оруулах тухай

...

2022-05-30 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
2022 ОНЫ ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН ХӨРӨНГӨӨР ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТӨСӨЛ АРГА ХЭМЖЭЭГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЗОРИУЛАЛТАД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

2022 ОНЫ ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН ХӨРӨНГӨӨР ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТӨСӨЛ АРГА ХЭМЖЭЭГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЗОРИУЛАЛТАД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ...

2022-05-30 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
2022 оны Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээг санхүүжүүлэх зориулалтанд өөрчлөлт оруулах тухай

...

2022-05-27 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
БҮХ НИЙТИЙН ИХ ЦЭВЭРЛЭГЭЭ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ

...

2022-03-29 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
2022 оны төсөв батлах тухай

...

2022-01-12 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Засаг даргын захирамж согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэхийг түр зогсоох тухай

Засаг даргын захирамж согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэхийг түр зогсоох тухай ...

2021-09-10 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Засаг даргын захирамж өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн хугацааг сунган ажиллах тухай

Засаг даргын захирамж өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн хугацааг сунган ажиллах тухай ...

2021-06-04 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Засаг даргын захирамж Хязгаарлалтын дэглэм тогтоох тухай

Засаг даргын захирамж Хязгаарлалтын дэглэм тогтоох тухай...

2021-04-19 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Засаг даргын захирамж Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт ажиллах зарим арга хэмжээний тухай 

Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт ажиллах зарим арга хэмжээний тухай ...

2021-03-08 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..