• 98989105
  • sergelen.zdtg2021@gmail.com
Эрүүл мэндийн төв
“Амны хөндийн эрүүл мэнд” сэдвээр ЕБС-ийн сурагчдад сургалт зохион байгууллаа.

0-17 насны хүүхдийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгт 693 хүүхэд хамрагдахаас 180 хүүхэд хамрагдаад байна. Үүнээс 85% нь шүдний цооролтой байгаа учир эцэг эх та бүхэн хүүхдийнхээ шүдний өвчлөл, нүдний хараа бусад өвчлөлд анхаар...

2022-06-03 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
КОВИД-19 вакцины 3-р тунгийн хамрагдалт

Сэргэлэн сумын ЭМТ-өөс хөдөөгийн хүн ам, 1-р баг буюу 4-р зөрлөгийн иргэдэд КОВИД-19 вакцины 3-р тунгийн хамрагдалт болон ,халдварт бус өвчний илрүүлэг үзлэгийг нэмэгдүүлэх ажлыг зохион байгуулсан хэрэгжилт...

2022-05-04 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Сэргэлэн сумын ЭМТ-өөс хөдөөгийн хүн ам, 1-р баг буюу 4-р зөрлөгийн ирэдэд КОВИД-19 вакцины 3-р тунгийн хамрагдалт болон ,халдварт бус өвчний илрүүлэг үзлэгийг нэмэгдуулэх ажлын удирдамж

Зорилт: Хөдөөгийн хүн ам болон отор нүүдлээр яваа иргэдэд , КОВИД-19 вакцины 3-р тунгийн хамрагдалтыг нэмэгдүүлэх Халдварт бус өвчний илрүүлэг үлэгт хамруулах, Иргэдийн эрүүл мэндийн боловсрол ,мэ...

2022-04-15 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН АЖИЛТНЫ НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙН ЭХНИЙ 10-Н САРЫН ТАЙЛАН

Хөтөлбөрийн зорилго: Эрүүл мэндийн ажилтны нийгмийн хамгааллыг сайжруулж, тасралтгүй хөгжих боломжийг нэмэгдүүлэх замаар чадварлаг хүний нөөцийг бүрдүүлэх, сэтгэл ханамжийг нь нэмэгдүүлэхэд хөтөлбөрийн зорилго оршино. ...

2021-10-29 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Сэргэлэн сумын эрүүл мэндийн төвд тоног төхөөрөмжийн хангалт хийв.

2021 оны нийгмийн хариуцлагын хүрээнд “Модун хаан групп” ХХК ны хамт олноос тоног төхөөрөмжөөр хангаж өгөв. MNS 5081:2013 стандартынм С хавсралтын дагуу багаж тоног төхөөрөмжийн хангалт 78%-тай байсан бөгөөд хангалт нэмэ...

2021-10-14 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Сэргэлэн сумын эрүүл мэндийн төвийн цогцос түр хадгалах байранд засвар, тохижилт хийсэн тайлан

Сумын Засаг дарга болон Нью Семетри ХХК, Эрүүл мэндийн төвтэй хийсэн 2021 оны 07 сарын 20-ны өдөр байгуулсан 2021/39 дугаартай хамтран ажиллах гэрээний дагуу 2021 оны 07 дугаар сарын 28-ны өдрөөс 2021 оны 08 дугаар сарын...

2021-10-06 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
СЭРГЭЛЭН СУМЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВИЙН ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН 2016 ОНООС ХОЙШИХ БҮРЭЛДЭХҮҮН ХӨДӨЛГӨӨН

СЭРГЭЛЭН СУМЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВИЙН ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН 2016 ОНООС ХОЙШИХ БҮРЭЛДЭХҮҮН ХӨДӨЛГӨӨН ...

2021-09-14 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Дархлаажуулалтын мэдээ

Коронавирусээс сэргийлэх дархлаажуулалт 2021,04,01-ээс эхлэн 1-р тунд- 1109 иргэн 2-р тунд 1027 3-р тунд 256 иргэн хамрагдаад байна....

2021-09-14 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..