• 88507615
  • sergelen.zdtg2021@gmail.com
БҮХ НИЙТЭЭР МОД ТАРИХ ҮНДЭСНИЙ ӨДРӨӨР ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН АЖЛЫН ТАЙЛАН

БҮХ НИЙТЭЭР МОД ТАРИХ ҮНДЭСНИЙ ӨДРӨӨР ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН АЖЛЫН ТАЙЛАН

ТЭР БУМ МОД ҮНДЭСНИЙ ХӨДӨЛГӨӨН” -НИЙ ХҮРЭЭНД Иргэдийн ая тухтай ажиллаж амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлэх, агаар орчны бохирдлоос хамгаалах зорилгоор “Тэр бум мод үндэсний хөдөлгөөн” Монгол улсын Ерөнхийлөгчийн зарлигийн дагуу “Бүх нийтээр мод тарих сарын аяны хүрээнд ”сумын хэмжээнд 2023 оны 05-р сарын 01-ний өдрөөс 06-р сарын 01-ны өдрүүдэд зохион байгуулах ажлын хүрээнд сумын нийтийн эзэмшлийн ногоон байгууламжид нийт 0.72га талбайд мод тарьж уг ажилд төрийн албан хаагч болон ААН, иргэд оролцож хайлаас 1500, гацуур 10ш нийт 1510ш мод сумын хэмжээнд тарилаа. Мөн сумын Засаг даргын захирамжаар төсөвт байгууллагууд эзэмшлийн ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх болон мод бут сөөгийг технологийн дагуу тарьж ургуулах, модыг арчлах, услах ажлыг албан байгууллагын дарга эрхлэгч нарт хариуцуулж ажиллалаа.

 

2024-05-09 17:45:02